<< Terug naar het overzicht.
13-10-2017
Hoe het onderwijs de digitale werkelijkheid moet en kan bijhouden
In het onderwijs van de toekomst mogen digitale vaardigheden niet ontbreken. Allard Strijker, leerplanontwikkelaar bij SLO, vindt het belangrijk dat we met elkaar bewust kijken naar de consequenties van de razendsnelle digitale ontwikkelingen die nu plaatsvinden. Het is de uitdaging voor het onderwijs om antwoorden te vinden op de vraag wat alle leerlingen in die context moeten leren.
Zonder internet een werkstuk maken, of afspreken met vrienden? De ‘digital born-generatie’ kan zich geen voorstelling maken van een wereld zonder wifi, Google of YouTube. Zij beheersen echter niet vanzelf de digitale vaardigheden om hiermee om te gaan. Hoewel digitale leermiddelen niet meer weg te denken zijn uit het onderwijs, wordt er in alle sectoren versnipperd of oppervlakkig aandacht besteed aan digitale geletterdheid. De vraag waar het onderwijs nu en in de toekomst een antwoord op moet geven is: welke kennis en vaardigheden zou elke leerling moeten bezitten om te kunnen leren, leven en werken in onze gedigitaliseerde samenleving?