<< Terug naar het overzicht.
03-10-2017
Curriculumspiegel: trendanalyse van het Nederlands curriculum
De Curriculumspiegel 2017 zoomt in op curriculaire ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen en houdt een spiegel voor aan iedereen die in Nederland werkt aan goed onderwijs: van leraren en schoolleiders tot beleidsmakers en bestuurders.

Hoe komen we tot een toekomstbestendig curriculum en hoe houden we het vervolgens bij de tijd? Daarover wordt veel gediscussieerd. Een belangrijke vraag is welke rol leraren en scholen bij curriculumontwikkeling kunnen spelen en wat de rol is van andere experts in de educatieve infrastructuur.

Spiegel
De Curriculumspiegel 2017 biedt een inkijk in de stand van zaken op curriculumgebied in Nederland. Zowel inhoudelijke thema’s als vakgebieden komen aan bod, bezien vanuit het perspectief van beleid, praktijk, wetenschap en maatschappij. Daarbij is geput uit tal van (onderzoeks)bronnen - nationaal en internationaal - en geprofiteerd van input van partnerorganisaties, leraren, schoolleiders, lerarenopleiders, collega's van vakverenigingen, hoogleraren, lectoren en vakdidactici.

Herijking landelijk curriculum
Deze tweede editie verschijnt op het moment dat een inhoudelijke herijking van het curriculum in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs in het middelpunt van de belangstelling staat. Begin 2018 start Curriculum.nu, een vanuit de schoolpraktijk gedreven proces om het landelijke curriculum in het primair en voortgezet onderwijs te herzien. SLO draagt inhoudelijk bij aan de uitvoering van het proces, dat is ingezet door de Coördinatiegroep bestaande uit de Onderwijscoöperatie, PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. De inhoud van deze Curriculumspiegel kan mogelijk inspireren en ondersteunen bij de complexe curriculaire knopen die in het proces van herijking moeten worden doorgehakt.