Nieuws
15 oktober 2018
Lovende woorden voor winnaars OnderwijsTopTalentPrijs
Op donderdag 11 oktober reikte minister Van Engelshoven de OnderwijsTopTalentPrijs 2018 uit. Groesjenjka van Beek won de prijs voor het primair onderwijs met haar scriptie over de ervaringsgerichte dialoog in kleuterklassen. In het VO won Josien Boetje met haar werk over een vernieuwende inzet van apps voor het leren van woorden in het vreemdetalenonderwijs.
8 oktober 2018
Landelijke Peiling Exacte vakken in het basisonderwijs
Om het basisonderwijs minder met onderzoek te belasten, worden in de Landelijke Peiling Exacte vakken 2019 twee nationale trendonderzoeken gecombineerd. Het eerste onderzoek is TIMSS. TIMSS staat voor Trends in International Mathematics and Science Study. Sinds 1995 worden in TIMSS wereldwijd de vaardigheden van groep 6 leerlingen in rekenen-wiskunde en natuuronderwijs gemeten.
3 september 2018
Zeventiende editie van SLO Context is verschenen
In de nieuwe SLO Context portretten van scholen in Asten (po) en Amsterdam (vo), die als ontwikkelschool betrokken zijn bij Curriculum.nu en voor het leergebied Mens & natuur feedback geven op de tussenproducten van de teams.