Kringgesprek

Abstract

Groepsgesprek waarbij de leerlingen in een kring zitten.

Tekst

Het kringgesprek werd in de jaren 70 op veel reguliere scholen voor basisonderwijs ingevoerd. Van oudsher nam het een belangrijke plaats in in het Jenaplan-onderwijs. De kringvorm is functioneel voor het uitwisselen van meningen en het verwerven van kennis. Er worden verschillende soorten kringgesprekken onderscheiden, bijvoorbeeld het open kringgesprek, het persoons- of groepsgerichte kringgesprek, het kennisverwervende kringgesprek, het meningvormende kringgesprek en het besluitvormende kringgesprek.

In het kader van o.a. interactief taalonderwijs en basisontwikkeling staat het kringgesprek opnieuw in de belangstelling. Aandachtspunten zijn: gesprekken in de kleine kring, de verteltafel of het voeren van kringgesprekken naar aanleiding van voorwerpen die meegenomen worden in de kring.

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen activiteiten die wel en activiteiten die niet tot hun recht komen in een kringgesprek met de hele groep. Wil je werkelijk een gesprek voeren met kinderen, dan is de ''grote kring'' daarvoor niet de aangewezen plaats. Die biedt eenvoudig te weinig ruimte om met kinderen te komen tot échte gesprekken. De communicatie in de grote kring beperkt zich sterk tot ''spreken tot'', terwijl een gesprek voeren met kinderen impliceert dat er gepraat wordt mèt de kinderen.

Zie ook

Kleine kring, Mondelinge taalvaardigheid, Taalronde.

Boeken

  • van Norden, S. (2000): Dingen in de kring. Taalvorming en drama in meertalige middenbouwgroepen. Uitgeverij B.V., Utrecht: SWP.
  • Centrale Werkgroep Moedertaalonderwijs, (1987): Gesprekken in de klas. Den Bosch: K.P.C. Groep.
  • Boes, A.W. (1996): Gesprekken in de kring. Invoeringsprogramma. Amersfoort: C.P.S..
  • Bessell, H. (1977): Het kringgesprek. Emotionele en sociale opvoeding op school. Rotterdam: Lemniscaat BV.
  • Nijmeegse Werkgroep Taaldidactiek, (1992): Taaldidactiek aan de Basis. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Artikelen

  • J. Barendse (1997): De verteltafel. De Wereld van het jonge kind, 1997/01
  • Tjitske Fibbe (2001): Dingen in de kring. De Wereld van het jonge kind, 2001/12, pag. 104-106
  • Hanneke Galama-Koolen (2006): Niet praten tijdens het kringgesprek?. De Wereld van het jonge kind, 2006/06, pag. 322-325