Auditieve discriminatie

Abstract

Deelvaardigheid van het aanvankelijk lezen waarbij het horen van klankovereenkomsten en klankverschillen centraal staat.

Tekst

Auditieve discriminatie is een deelvaardigheid waaraan zowel in groep 3 als in de kleutergroepen aandacht wordt besteed.
In de kleutergroepen wordt auditieve discriminatie meestal geoefend door een verhaaltje voor te lezen of een reeks woorden of klanken te zeggen en de kinderen hun vinger op te laten steken als ze in een woord een bepaalde klank horen. Ook kan kleuters worden gevraagd van woordparen of klankparen te zeggen of ze hetzelfde zijn of verschillend. Om kleuters te leren klankovereenkomsten of klankverschillen te horen kan ook worden geoefend door rijmpjes en versjes voor te lezen of kinderen zelf te laten rijmen. Auditieve discriminatie kan problemen opleveren voor kinderen die een tweede taal leren. Het komt voor dat klanken die in de Nederlandse taal betekenisonderscheidend zijn, in een andere taal niet worden onderscheiden als verschillende klanken. Ook zijn er klanken die in het Nederlands wel en in andere talen niet voorkomen.

De deelvaardigheden van het aanvankelijk lezen en spellen komen voor een deel overeen met de leesvoorwaarden zoals die onder andere door Sixma zijn geformuleerd.

Andere auditieve deelvaardigheden zijn: auditieve analyse, auditieve objectivatie, auditieve synthese.

Zie ook

Auditief, Auditief geheugen, Auditieve analyse, Auditieve lettergreep, Auditieve objectivatie, Auditieve synthese.

Boeken

  • van der Leij, A., Struiksma, A.J.C., Vieijra, J.P. (1995): Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen.. Amsterdam: Vrije Universiteit.
  • Sixma, J. (1974): Leesvoorwaarden. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Methoden

  • Curriculum Schoolrijpheid, deel 2, auditieve training (1980): Uitgeverij, Den Bosch: Malmberg BV.
  • Programma auditieve training: : Logopedische Kring Sliedrecht.
  • Wat zeg je? Methode voor auditieve taalontwikkeling voor kleuters van groep 1 en 2. (1999): Nergens: -- onbekend.
    auteur: Marla van Wijk

    Methode voor het ontwikkelen van de auditieve taalontwikkeling. Het boek bevat auditieve oefeningen die oplopen in moeilijkheidsgraad. In het hoofddeel zijn de oefeningen gekoppeld aan vier thema's: school, herfst, boerderij en wonen. Bij elk thema worden alle soorten oefeningen gegeven, zodat leerkrachten zelf de volgorde van de thema's kunnen kiezen. Oefeningen die voor komen zijn onder andere: het op gehoor verdelen van woorden in lettergrepen; het verdelen van zinnen in woorden; het onderscheiden van lange en korte woorden; het herkennen van losse klanken. De aanvulling bevat uitwerkingen van acht thema's. Ook bevat dit deel een groepsregistratieformulier.