<< Terug naar het overzicht.
27-09-2018
Masterclasses voor rekencoördinatoren
Als rekencoördinator wil je je graag blijven professionaliseren. SLO, NVORWO en Freudenthal Instituut / Freudenthal Groep bieden daarom gezamenlijk een aantal activiteiten aan waarmee je op de hoogte blijft van ontwikkelingen binnen het reken-wiskundeonderwijs en kunt werken aan inhoudelijke en didactische verdieping.

Het aanbod bestaat uit de Nationale Rekencoördinatorendag (NRCD), masterclasses over specifieke thema’s en regionale bijeenkomsten voor rekencoördinatoren. Een specifiek aanbod voor rekencoördinatoren ter inspiratie en ondersteuning, zodat je direct je eigen team en leerlingen een stap verder kunt helpen. SLO organiseert najaar 2018 de eerste drie masterclasses.

Programma masterclasses

In elke masterclass behandelen we theorie en achtergrondinformatie. Vervolgens kijken we naar de toepassingsmogelijkheden binnen de onderwijspraktijk: wat wordt er al gedaan en waar liggen kansen? We kiezen voor een praktische insteek waarbij een actieve rol van de deelnemers verwacht wordt. Deelnemers brengen zelf voorbeelden en vragen in vanuit hun eigen praktijk en wisselen die uit met collega's. De activiteiten in de masterclass zijn direct in de eigen school met collega's uit te voeren. 

Opbrengsten

  • Vergroten van kennis en vaardigheden op relevante thema's in het reken-wiskundeonderwijs
  • Bekijken en bespreken van voorbeelden uit de onderwijspraktijk
  • Uitwisselen van ervaringen, tips en handvatten voor en door rekencoördinatoren
  • Bespreken van aanpakken: hoe breng jij als rekencoördinator met je schoolteam het geleerde in de praktijk?

Data, locatie en inschrijving

1. Masterclass voor rekencoördinatoren: Sterke rekenaars
Gegeven door:Suzanne Sjoers (SLO)
Datum:Dinsdag 27 september 2018
Tijd:13.30 – 17.30 uur
Locatie:SLO, Aidadreef 4, 3561 GE Utrecht; zaal 06/07
Kosten:50 euro (inclusief koffie, thee, materialen)
Informatie en inschrijvenhttps://events.slo.nl
2. Masterclass voor rekencoördinatoren: Formatief evalueren in de rekenles
Gegeven door:Anneke Noteboom (SLO)
Datum:Woensdag 31 oktober 2018
Tijd:12.30 – 16.30 uur
Locatie:SLO, Aidadreef 4, 3561 GE Utrecht; zaal 06/07
Kosten:50 euro (inclusief koffie, thee, materialen)
Informatie en inschrijvenhttps://events.slo.nl
3. Masterclass voor rekencoördinatoren: Probleemoplossen
Gegeven door:Marc van Zanten (SLO & Freudenthal Instituut/Freudenthal Groep)
Datum:Woensdag 21 november 2018
Tijd:13.00 tot 17.00 uur
Locatie:SLO, Aidadreef 4, 3561 GE Utrecht; zaal 06/07
Kosten:50 euro (inclusief koffie, thee, materialen)
Informatie en inschrijvenhttps://events.slo.nl