<< Terug naar het overzicht.
14-03-2018
LNT-workshop meertaligheid: aandacht voor moedertalen
Leerkrachten met meertalige leerlingen in de klas worstelen in hun lessen wel eens met de vraag hoe ze met de moedertaal van leerlingen moeten omgaan.Tijdens deze middag leggen we u graag enkele lesactiviteiten voor die u in de taalles met meertalige leerlingen kunt inzetten.

Leerkrachten zeggen behoefte te hebben aan meer kennis over de verschillende talen in hun klas, zodat ze meer begrip krijgen voor problemen bij het leren van Nederlands, én die problemen ook beter kunnen verhelpen.Om in die behoefte te voorzien, ontwikkelen taalkundigen van de Universiteit Utrecht samen met SLO en CITO een app. De app biedt overzichten van de verschillen en overeenkomsten tussen het Nederlands en veelvoorkomende moedertalen, en reikt werkvormen en lesactiviteiten aan die geschikt zijn voor meertalige leerlingen van 10 tot 14 jaar.

Tijdens de workshop geven we achtergrondinfo: vanuit welke ideeën en aannames zijn we te werk gegaan bij het ontwikkelen ervan? We discussiëren graag met u over dilemma's die we tegenkwamen: is het zinvol wanneer leerkrachten de verschillen met de moedertaal expliciet maken? En hóe kunnen ze dat het best doen? Denkt u dat de ontwikkelde werkvormen een bijdrage kunnen leveren aan taalonderwijs in meertalige klassen?