<< Terug naar het overzicht.
18-05-2018
ECENT/ELWIeR conferentie 2018
SLO is inhoudelijk betrokken bij de voorbereiding van het programma van de ECENT/ELWIeR conferentie van dit jaar, met als thema 'doorlopende leerlijnen'. Ook verzorgen SLO-collega's Jeroen Sijbers en Nienke Nieveen workshops.
  • W06 Bètadidactisch ontwerpen
    Elise Quant (ESoE, TU Eindhoven) en Nienke Nieveen (SLO, TU Eindhoven);

  • W23 Techniek en technologie in de leergebieden
    Jeroen Sijbers (SLO), Gerald van Dijk (Hogeschool Utrecht) en Marc de Vries (TU Delft).

Op vrijdag 18 mei 2018 organiseren ECENT en ELWIeR samen de jaarlijkse conferentie voor lerarenopleiders science en rekenen/wiskunde in po en vo. Hermen Borst verzorgt de openingslezing Geografie als verbindende discipline in het Deltaprogramma. Hierna gaan we aan de slag met als eerste onderdeel een reflectie op de openingslezing door lerarenopleiders. Daarna zijn er diverse werkgroepen over het conferentiethema en andere actuele onderwerpen.