Agenda
22 maart 2019
Informatiedag rekenen-wiskunde voor onderwijsadviseurs
De afgelopen jaren werkten we bij SLO aan een aantal reken-wiskundeprojecten, waaronder 'Formatief evalueren in het reken-wiskundeonderwijs', 'Probleemoplossen' en 'Sterke rekenaars'. De projecten leverden informatie en inzichten daarnaast praktische producten en handvatten.
28 maart 2019
Landelijke netwerkdag voor taalcoördinatoren
De Landelijke netwerkdag voor taalcoördinatoren komt er weer aan. Lezingen en workshops rondom actuele inzichten uit het taalonderwijs, vanuit wetenschap, beleid en praktijk vullen de dag.