Agenda
6 april 2017
Netwerkdag voor taalcoördinatoren
Bent u als taalcoördinator benieuwd naar good practices van andere basisscholen? Kom dan inspiratie opdoen op de netwerkdag voor taalcoördinatoren en leer van succesfactoren en valkuilen van anderen.
12 april 2017
Landelijke netwerkdag talentontwikkeling
Onder de inspirerende titel 'Onderwijs heeft de sleutels in handen voor een hoopvolle toekomst' verzorgt professor Ferre Laevers op 12 april 2017 een lezing bij De Werelt in Lunteren. Wilt u hier als begaafdheidscoördinator of talentcoach in primair of voortgezet onderwijs bij zijn, noteer dan deze datum alvast in uw agenda!
20 april 2017
Netwerkdag voor taalspecialisten
Evalueren van vaardigheden is lastig, vooral van de moeilijk meetbare domeinen. Loopt u als taalspecialist ook tegen dit probleem aan en wilt u weten hoe anderen hiermee omgaan? Kom dan op 20 april 2017 naar de netwerkdag voor taalspecialisten rond het thema 'Evalueren in het taalonderwijs'.
31 mei 2017
Regionale conferentie Passend onderwijs Steenwijk
Net als voorgaande jaren organiseert het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling regionale conferenties over verschillende thema's in de context van passend onderwijs voor begaafde leerlingen. De data en locaties hiervan zijn bekend, dus reserveer deze alvast in uw agenda!
1 juni 2017
Regionale conferentie Passend onderwijs Gouda
Net als voorgaande jaren organiseert het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling regionale conferenties over verschillende thema's in de context van passend onderwijs voor begaafde leerlingen. De data en locaties hiervan zijn bekend, dus reserveer deze alvast in uw agenda!
28 juni 2017
Onderwijs Research dagen 2017
​Op 28, 29 en 30 juni 2017 vinden in Antwerpen de Onderwijs Research Dagen plaats.
Het thema is Onderwijs | Onderzoek met impact.