Agenda
31 mei 2017
Regionale conferentie Passend onderwijs Steenwijk
Net als voorgaande jaren organiseert het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling regionale conferenties over verschillende thema's in de context van passend onderwijs voor begaafde leerlingen. De data en locaties hiervan zijn bekend, dus reserveer deze alvast in uw agenda!
1 juni 2017
Regionale conferentie Passend onderwijs Gouda
Net als voorgaande jaren organiseert het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling regionale conferenties over verschillende thema's in de context van passend onderwijs voor begaafde leerlingen. De data en locaties hiervan zijn bekend, dus reserveer deze alvast in uw agenda!
28 juni 2017
Onderwijs Research dagen 2017
​Op 28, 29 en 30 juni 2017 vinden in Antwerpen de Onderwijs Research Dagen plaats.
Het thema is Onderwijs | Onderzoek met impact.
28 september 2017
Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming
Wij hebben veel positieve reacties gekregen op het initiatief om een inspiratiebijeenkomst persoonsvorming te organiseren. Maar velen gaven aan dat ze helaas niet aanwezig kunnen zijn op vrijdag 19 mei 2017. Vandaar dat we besloten hebben om de bijeenkomst te verplaatsen naar donderdag 28 september a.s. Het programma en de tijden blijven ongewijzigd.

Op 28 september 2017 organiseert SLO een inspiratiebijeenkomst voor leraren, school- en teamleiders in po en vo over de praktijken, theorieën en curricula over persoonsvorming. We gaan met elkaar in gesprek over de vormen van persoonsvorming en onderzoeken hoe je vanuit concepten tot praktijken kunt komen.

29 september 2017
Overgang po naar vmbo voor rekenen-wiskunde
Wegens succes herhaald, de conferentie van NVvW, NVORWO en SLO over de Overgang po naar vmbo voor rekenen-wiskunde. Hoe kan de aansluiting van po naar vmbo voor leerlingen zo soepel mogelijk verlopen? Leraren uit po en vmbo vertellen over hun ervaringen en producten.
7 november 2017
Profiteren van evalueren, formatief evalueren in het po
Met formatief evalueren krijgen leraren en leerlingen inzicht in het leerproces en onderwijs op maat. Ook in het po staat het steeds meer in de belangstelling. Daarom organiseert SLO op 7 november 2017 in samenwerking met Bazalt en Onderwijs Maak Je Samen de conferentie Profiteren van evalueren, formatief evalueren in primair onderwijs.
14 november 2017
Regionale conferentie Passend onderwijs Eindhoven
Net als voorgaande jaren organiseert het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling regionale conferenties over verschillende thema's in de context van passend onderwijs voor begaafde leerlingen. De data en locaties hiervan zijn bekend, dus reserveer deze alvast in uw agenda!
15 november 2017
Regionale conferentie Passend onderwijs Arnhem
Net als voorgaande jaren organiseert het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling regionale conferenties over verschillende thema's in de context van passend onderwijs voor begaafde leerlingen. De data en locaties hiervan zijn bekend, dus reserveer deze alvast in uw agenda!