Agenda
28 september 2017
Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming
Op 28 september 2017 organiseert SLO een inspiratiebijeenkomst voor leraren, school- en teamleiders in po en vo over de praktijken, theorieën en curricula over persoonsvorming. We gaan met elkaar in gesprek over de vormen van persoonsvorming en onderzoeken hoe je vanuit concepten tot praktijken kunt komen.
28 september 2017
Netwerkdag taal in het basisonderwijs
Netwerkdag van het Landelijk Netwerk Taal met aandacht voor actuele thema's uit driehoek beleid, praktijk en wetenschap rond het taalonderwijs op de basisschool.
29 september 2017
Conferentie Rekenen-wiskunde in de aansluiting van po naar vmbo

De conferentie is verschoven naar vrijdag 19 januari 2018.
De aandacht voor de conferentie op 29 september is zeer groot maar de datum blijkt voor velen niet geschikt. De conferentie wordt daarom verschoven naar vrijdag 19 januari 2018. De inschrijving wordt zo spoedig mogelijk geopend.

7 november 2017
Profiteren van evalueren, formatief evalueren in het po
Met formatief evalueren krijgen leraren en leerlingen inzicht in het leerproces en onderwijs op maat. Ook in het po staat het steeds meer in de belangstelling. Daarom organiseert SLO op 7 november 2017 in samenwerking met Onderwijs Maak Je Samen de conferentie Profiteren van evalueren, formatief evalueren in primair onderwijs.
14 november 2017
Regionale conferentie Passend onderwijs Eindhoven
Net als voorgaande jaren organiseert het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling regionale conferenties over verschillende thema's in de context van passend onderwijs voor begaafde leerlingen. De data en locaties hiervan zijn bekend, dus reserveer deze alvast in uw agenda!
15 november 2017
Regionale conferentie Passend onderwijs Arnhem
Net als voorgaande jaren organiseert het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling regionale conferenties over verschillende thema's in de context van passend onderwijs voor begaafde leerlingen. De data en locaties hiervan zijn bekend, dus reserveer deze alvast in uw agenda!
19 januari 2018
Conferentie Rekenen-wiskunde in de aansluiting van po naar vmbo
Wegens succes herhaald: de conferentie van NVvW, NVORWO en SLO over Rekenen-wiskunde in de aansluiting van po naar vmbo. Hoe kan de aansluiting van po naar vmbo voor leerlingen zo soepel mogelijk verlopen? Leraren uit po en vmbo vertellen over hun ervaringen en producten.