LRPLN / CRRCLM
LRPLN was het corporate magazine van SLO over algemene onderwijs- en leerplanontwikkelingen, bedoeld voor beleidsbepalers en -makers, onderwijskundigen, schoolbesturen en schoolleiders. Het magazine verscheen in de periode 2007-2013 en zal voortaan slechts incidenteel als special verschijnen onder de titel CRRCLM. U kunt alle verschenen nummers hiernaast downloaden.

In plaats van via LRPLN/CRRCLM communiceert SLO graag via andere initiatieven en producten over leerplankundige zaken en ontwikkelingen. Een voorbeeld van zo'n initiatief is het project 'Curriculumvensters' dat bedoeld is om zowel de landelijke als schoolspecifieke discussie over de gewenste doelen en inhouden van het onderwijs te stimuleren en te voeden. We willen daarbij vooral verschillende perspectieven laten zien, oftewel ‘vensters’ op het curriculum. Een ander voorbeeld waaraan we nu veel aandacht besteden, is de zogenaamde 'Curriculumspiegel', waarin we periodiek in beeld brengen welke leerplankundige trends en ontwikkelingen spelen.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van dit soort SLO-uitgaven, laat dan hieronder uw gegevens achter.

Aanmeldformulier