LRPLN / CRRCLM
LRPLN was het corporate magazine van SLO over algemene onderwijs- en leerplanontwikkelingen, bedoeld voor beleidsbepalers en -makers, onderwijskundigen, schoolbesturen en schoolleiders. Het magazine verscheen in de periode 2007-2013 en zal voortaan slechts incidenteel als special verschijnen onder de titel CRRCLM. U kunt alle verschenen nummers hiernaast downloaden.