<< Terug naar het overzicht.
10-03-2015
Veranderd wiskundeonderwijs
Gevolgen van de invoering nieuwe examenprogramma's augustus 2015
Auteurs: H. Peereboom, J. Tolboom, P. Vaandrager, P. Versnel, P. van Wijk
Uitgave: Enschede, SLO.
Bij de invoering van de nieuwe examenprogramma’s voor wiskunde in de tweede fase van het havo en vwo is het met name voor docenten van belang zicht te krijgen op de verschillen met de huidige examenprogramma’s, zowel op hoofdlijnen als op detailniveau. Deze brochure geeft een overzicht van de vernieuwde wiskundeprogramma’s havo-vwo met daarbij per vak de verschillen tussen de huidige en de nieuwe programma’s, met een overzicht van nieuwe onderwerpen. Verder worden per vak voorbeelden van nieuwe examenopdrachten gegeven, met daarbij een korte toelichting. Tot slot wordt verwezen naar een aantal websites waar materiaal te vinden is ter ondersteuning van het wiskundeonderwijs.