<< Terug naar het overzicht.
31-01-2013
Technisch lezen in het basisonderwijs
Een inventarisatie van empirisch onderzoek
Door: H. Bonset en M. Hoogeveen
Uitgave: Enschede, SLO, 2012
Resultaten van de zevende literatuurstudie binnen het project Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO). Deze studie behandelt het domein technisch lezen. Het betreft hierbij het aanvankelijk technisch lezen in groep 3 en het voortgezet technisch lezen in groep 4 en daarna. Achtereenvolgens komen onderzoeken aan de orde die gericht zijn op: doelstellingen, beginsituatie van de leerling, onderwijsleermateriaal, onderwijsleeractiviteiten, instrumentatie en evaluatie. Een korte nabeschouwing geeft inzicht in de vraagstelling en de conclusies van het onderzoek.
Downloads: