<< Terug naar het overzicht.
13-09-2012
Van profielwerkstuk naar meesterproef
Lessen uit vijf SLO-profielmeesterstukwedstrijden 2008-2012
Door: L. Bruning, A. van der Kaap, E. Swinkels, F. Resink
Uitgave: Enschede, SLO, 2012
Eén van de deelprojecten van het SLO-project Aansluiting VO-HO focust op algemene, vakoverstijgende bekwaamheden die voor vervolgsucces in hbo en wo nodig zijn. Deze vaardigheden komen onder andere tot uiting in het profielwerkstuk. Gedurende de jaren 2008-2012 heeft SLO vijf profielwerkstukwedstrijden georganiseerd met als doel leerlingen en scholen te inspireren tot 'meesterlijke' profielwerkstukken. Aan de hand van de inzendingen wordt geschets tot welke prestaties leerlingen bij hun profielwerkstuk kunnen komen en hoe scholen hen daarbij begeleiden. De losse bijlagen bevatten een uitgebreide beschrijving van de werkstukken.