<< Terug naar het overzicht.
20-08-2015
In voorbereiding op een nieuw centraal examen geschiedenis
Auteurs: A. van der Kaap, E. Folmer
Uitgave: Enschede, SLO, 2015
In 2007 werd een nieuw examenprogramma geschiedenis ingevoerd, maar het centraal examen had nog steeds betrekking op twee thema’s. Aan deze situatie kwam in 2015 een einde toen het centraal examen voor het eerst betrekking had op oriëntatiekennis van de tien tijdvakken, zoals bedoeld in het examenprogramma van 2007. 
In 2013 kreeg SLO van het ministerie van OCW opdracht in de periode 2013 - 2015 na te gaan op welke wijze docenten vorm geven aan het examenprogramma geschiedenis. Dit onderzoek is het derde in een reeks van vijf onderzoeken naar ervaringen van docenten en leerlingen met het nieuwe centraal examen voor havo en vwo.