<< Terug naar het overzicht.
04-10-2013
Handreiking schoolexamen natuurkunde
Bij het examenprogramma geldig vanaf schooljaar 2013-2014
Door: J. Paus
Uitgave: Enschede, SLO, 2013

De handreiking schoolexamens natuurkunde hoort bij de examenprogramma's natuurkunde havo en vwo die in augustus 2013 van kracht worden in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Sinds 2007 zijn de examenprogramma’s voor op dat moment bestaande vakken geglobaliseerd, wat wil zeggen dat ze minder eindtermen en minder detaillering van eindtermen bevatten dan voorheen het geval was. Ook zijn alle vormvoorschriften voor het schoolexamen vervallen. Docenten zijn nu, binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten. Deze handreiking wil docenten informeren over de verplichtingen en mogelijkheden en bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen.

Aanpassing ten opzichte van Handreiking schoolexamen natuurkunde, versie september 2012:
Tekst onder 3.2. Hulpmiddelen op pagina 20:
Het gebruik van een grafische rekenmachine is toegestaan bij natuurkunde tijdens het CE. Het CvE publiceert jaarlijks een lijst met typen machines die zijn goedgekeurd én de regels die gelden voor het gebruik ervan.

Is vervangen door:
Vanaf het centrale examen 2015 geldt dat de grafische rekenmachine bij het nieuwe programma havo voor het centraal examen natuurkunde niet meer is toegestaan. Er mag uiteraard wel een gewone rekenmachine worden gebruikt. Het is aan de school om de grafische rekenmachine bij het schoolexamen te laten gebruiken. Voor het informatieboek BINAS geldt dat vanaf het centraal examen 2015 alleen de zesde editie gebruikt mag worden. Vanaf het centrale examen 2016 geldt voor zowel het gebruik van de grafische rekenmachine als het informatieboek hetzelfde voor vwo.

Downloads: