<< Terug naar het overzicht.
29-10-2012
Handreiking schoolexamen Klassieke Talen
Bij het examenprogramma geldig vanaf schooljaar 2014-2015
Door: R. Bekker
Uitgave: Enschede, SLO, 2012
Sinds 2007 zijn de examenprogramma’s voor de tweede fase van het voortgezet onderwijs voor op dat moment bestaande vakken geglobaliseerd, wat wil zeggen dat ze minder eindtermen en minder detaillering van eindtermen bevatten dan voorheen het geval was. Ook zijn alle vormvoorschriften voor het schoolexamen vervallen. In 2014 verandert het schoolexamenprogramma voor de Klassieke Talen. Vanaf dat moment zal Klassieke culturele vorming (KCV) verdwijnen als apart vak en geïntegreerd worden bij de vakken Grieks en Latijn. De vakken zullen vanaf dat moment Griekse taal en cultuur (GTC) en Latijnse taal en cultuur (LTC) worden genoemd. Het examenprogramma voor het eindexamen Klassieke Talen vwo is verder niet gewijzigd. Dit betekent dat de wijzigingen uitsluitend het schoolexamen betreffen. Om docenten te ondersteunen bij het vormgeven van de integratie van taal en cultuur in het schoolexamenprogramma is een herziene handreiking geschreven voor het schoolexamen Klassieke Talen. Het is een aanvulling op de handreikingen voor klassieke talen en KCV uit 2007.
Downloads: