<< Terug naar het overzicht.
01-05-2013
Handreiking schoolexamen geschiedenis havo/vwo
Bij het examenprogramma geldig vanaf schooljaar 2012-13 (vwo) en 2013-14 (havo)
Door: A. Wilschut en A. van der Kaap
Uitgave: Enschede, SLO, 2013

In 2015 komt er een einde aan de tijdelijke afwijking in het examenprogramma geschiedenis voor de tweede fase. Vanaf 2015 heeft het centraal examen betrekking op de domeinen A en B. In opdracht van het College voor Examens zijn voor het examen in 2015 twee syllabi gemaakt: één voor havo en één voor vwo. Zij bevatten een nadere specificatie van het nieuwe examenprogramma. Ook de Handreiking bij het schoolexamen moest hierdoor worden herzien. Deze aangepaste handreiking wil docenten informeren over de verplichtingen en mogelijkheden voor de inrichting van het schoolexamen en bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen hiervoor.

Downloads: