<< Terug naar het overzicht.
19-11-2015
Handreiking schoolexamen aardrijkskunde havo/vwo
Behorend bij het examenprogramma vanaf augustus 2017 (examen havo 2019; examen vwo 2020)
Auteurs: R. Adriaens, H. Noordink, I. Pauw, J. van der Schee
Uitgave: Enschede, SLO, 2015.
Deze Handreiking schoolexamen aardrijkskunde havo/vwo laat zien hoe invulling gegeven kan worden aan de SE-onderdelen van het examenprogramma aardrijkskunde havo en vwo, dat sinds 2007 geldt. Per augustus 2017 is het examenprogramma enigszins gewijzigd. Bij domein D is voor havo het ontwikkelingsland Indonesië vervangen door Brazilië. Voor vwo is het gebied Zuidoost-Azië vervangen door Zuid-Amerika. Deze wijziging is de belangrijkste reden voor deze nieuwe handreiking voor het schoolexamen, die voor een groot deel gebaseerd is op de handreiking die in 2007 verscheen. De handreiking bevat suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen, die een niet-voorschrijvend karakter dragen.