<< Terug naar het overzicht.
07-10-2014
ERK-niveau schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans
Onderzoek naar het bereikte niveau aan het eind van havo en vwo
Auteurs: D. Fasoglio, A. Beeker, K.de Jong, J. Keuning, A. van Til
Uitgave: Enschede, SLO, 2014
SLO heeft in samenwerking met Cito een onderzoek uitgevoerd dat schrijfprestaties Engels, Duits en Frans van leerlingen van havo 5 en vwo 6 koppelt aan ERK-niveaus. Hiervoor zijn 1735 schrijfproducten aan een internationale standaardbepalingsprocedure onderworpen. Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek, de constructie van de bij het onderzoek gebruikte toetsen, het beoordelingsvoorschrift en de beoordelingsprocedure.
Downloads: