<< Terug naar het overzicht.
16-09-2013
Educational design research Part A: An introduction Part B: Illustrative cases
Editors: Tjeerd Plomp & Nienke Nieveen
Publisher: Enschede, SLO, 2013

Educational design research part A provides an introduction into a suitable research approach either to address complex problems in educational practice or to develop or validate theories (e.g.) about learning processes, learning environments and the like. An additional part B contains a collection of 51 examples of successful educational design research projects written by researchers from more than 20 countries. These examples enable graduate students and novice researchers to learn how to design and conduct a project utilizing an educational design approach.

Note from the publisher: Part A, a revision of the 2009 edition, is expected later this year.

Educational design research deel A introduceert een passende onderzoeksmethode voor het omgaan met complexe problemen in de onderwijspraktijk of voor het ontwikkelen en valideren van theorieën over leerprocessen, leeromgevingen, enz. Een bijbehorend deel B bevat 51 voorbeelden van projecten waarin van ontwerponderzoek gebruik is gemaakt. Deze voorbeelden kunnen afgestudeerden en aanstaande onderzoekers in het onderwijs behulpzaam zijn bij het zelf ontwerpen en uitvoeren van projecten door een ontwerpgerichte benadering te gebruiken.

Noot van de uitgever: Deel A, een herziening van de 2009 uitgave, wordt later dit jaar verwacht.

Downloads: