<< Terug naar het overzicht.
22-10-2013
Concept-contextvenster
Zicht op de wisselwerking tussen concepten en contexten in het bèta-onderwijs
Door: L. Bruning en B. Michels
Uitgave: Enschede, SLO, 2013
Aandacht voor concepten en contexten is een uitgangspunt geweest bij de vernieuwing van de examenprogramma's van de bètavakken, economie en maatschappijwetenschappen.
Alhoewel er verschillende visies en uitwerkingen zijn als het gaat om het werken met concepten en contexten, hebben ze gemeenschappelijk dat er groot belang wordt gehecht aan het kunnen toepassen van een concept in wisselende contexten. Deze verschillende contexten geven op hun beurt betekenis aan het concept. Het gaat dus om de wisselwerking tussen beide. SLO heeft een concept-contextvenster ontwikkeld dat zicht biedt op vier verschillende manieren waarop de wisselwerking tussen concepten en contexten kan worden uitgewerkt.
Downloads: