<< Terug naar het overzicht.
17-02-2016
Advies examenprogramma informatica havo/vwo
Inhoud en invoering
Auteurs: E. Barendsen en J. Tolboom
Uitgave: Enschede, SLO, 2016.
In dit rapport wordt een advies voor een nieuw examenprogramma voor het keuzevak informatica in de bovenbouw havo en vwo gepresenteerd. Het advies schenkt zowel aandacht aan de inhoud als aan de invoering van het examenprogramma. Er worden aanbevelingen gedaan voor acties op de korte termijn, maar ook maatregelen om de continuïteit van het vernieuwde schoolvak informatica te garanderen komen aan de orde.