<< Terug naar het overzicht.
27-10-2014
21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs : een conceptueel kader
Auteurs: A. Thijs, P. Fisser en M. van der Hoeven
Uitgave: Enschede, SLO, 2014
Belangrijk onderdeel van een toekomstbestendig curriculum vormen de 21st century skills, oftewel 21e eeuwse vaardigheden. Hieronder verstaan wij: generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de toekomstige samenleving. SLO heeft in opdracht van het ministerie van OCW onderzocht wat wordt verstaan onder digitale geletterdheid en de 21e eeuwse vaardigheden en op welke wijze deze vaardigheden onderdeel uitmaken van het beoogde en uitgevoerde curriculum voor het funderend onderwijs. In de eerste fase van het onderzoek zijn de vaardigheden gedefinieerd op basis van literatuuronderzoek en expertbevraging. Deze verkenning resulteerde in een conceptueel kader bestaande uit acht vaardigheden: creativiteit, kritisch denken, probleemoplosvaardigheden, communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering. Bij digitale geletterdheid gaat het om een combinatie van ICT-(basis)vaardigheden (kunnen omgaan met ICT en computational thinking), informatievaardigheden en mediawijsheid.

Het conceptueel kader maakt onderdeel uit van de publicatie 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs.