<< Terug naar het overzicht.
18-12-2012
Rekentoetswijzer 3S
Voortgezet onderwijs
Door: J. van de Craats en J. Tolboom (red.)
Uitgave: Enschede, SLO, 2012

Op 12 januari 2012 is op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de rekentoetswijzercommissie 3S geïnstalleerd. De commissie heeft de volgende opdracht gekregen: Stel een rekentoetswijzer 3S inclusief voorbeeldopgaven op als uitgangspunt voor de rekentoets vwo. De  rekentoetswijzer moet een goede vertaling zijn van het referentieniveau 3S. Zorg voor afstemming met docenten, inhoudelijk deskundigen en andere relevante partijen. Ook mag er geen overlap zijn tussen de rekentoets vwo en wiskunde.

Onder experts en docenten waren geluiden dat de al eerder ontwikkelde rekentoetswijzer 3F voor vwo-leerlingen minder geschikt zou zijn. Met de opdrachtverlening aan de commissie 3S wil de minister nagaan of dit niveau inderdaad tot een voor deze leerlingen geschiktere rekentoets kan leiden. Een losse bijlage doet verslag van de veldraadpleging.