Recente publicaties

Hieronder vindt u de SLO-publicaties die onlangs zijn verschenen. Deze rubriek gaat tot maximaal een jaar terug. Zoekt u een oudere publicatie of zoekt u liever op auteur, titel of trefwoord, dan verwijzen we u graag door naar onze uitgebreide productencatalogus.

Heeft u inhoudelijke vragen over SLO-publicaties die beantwoord moeten worden, voordat u tot bestellen over kunt gaan? Of kunt u een publicatie niet vinden in onze productencatalogus? Dit soort vragen kunt u voortaan sturen naar info@slo.nl.
25 januari 2017
Het implementeren van contexten in onderwijsmateriaal
Een ontwerp- en analyse-instrument voor de natuurwetenschapplijke vakken
Auteurs: G. Sanders, M. Pieters, H. Schalk, F. Carelsen, K. Kortland
Uitgave: Enschede: SLO, 2016.
9 november 2016
Macro-meso-microdenken in de lerarenopleiding
Voor docenten scheikunde en hun opleiders
Auteurs: M. Meijer en R. Dolfing
Uitgave: Enschede, SLO, 2016.
26 oktober 2016
Geschiedenis
Vakspecifieke trendanalyse 2016
Auteurs: A. van der Kaap en A. Visser
Uitgave: Enschede, SLO, 2016.
21 september 2016
Sportklassen in onderbouw vo
Onderzoeksrapport
Auteurs: G. van Mossel, B., Brouwer, M. van Boxel
Uitgave: Enschede, SLO, 2016.
27 juni 2016
Leermiddelenmonitor 15/16
Leermiddelen in het po en vo: digitalisering, beschikbaarheid en beleid
Auteurs: C. Blockhuis, P. Fisser, B. Grievink, M. ten Voorde
Uitgave: Enschede: SLO, 2016.
11 mei 2016
Beroepsgerichte vakken
Vakspecifieke trendanalyse 2015
Auteurs: M. Haandrikman, R. van Uffelen, N. Jansma
Uitgave: Enschede, SLO, 2016.
19 april 2016
Taalvaardig verder
Leerplanvoorstel Nederlands voor betere aansluiting vmbo-tl - vervolgonderwijs
Auteur: N. Jansma
Uitgave: Enschede, SLO, 2016
6 april 2016
Hoe denken docenten havo/vwo over het geschiedenisexamen 2015?
Auteurs: A. van der Kaap, E. Folmer
Uitgave: Enschede, SLO, 2016
6 april 2016
Monitoring van de invoering van een nieuw centraal examen geschiedenis havo/vwo
Samenvattend eindrapport
Auteurs: A. van der Kaap, E. Folmer
Uitgave: Enschede, SLO, 2016
6 april 2016
Hoe denken examenleerlingen havo/vwo over het vak geschiedenis?
Auteurs: A. van der Kaap, E. Folmer
Uitgever: Enschede, SLO, 2016