Recente publicaties

Hieronder vindt u de SLO-publicaties die onlangs zijn verschenen. Deze rubriek gaat tot maximaal een jaar terug. Zoekt u een oudere publicatie of zoekt u liever op auteur, titel of trefwoord, dan verwijzen we u graag door naar onze uitgebreide productencatalogus.

Heeft u inhoudelijke vragen over SLO-publicaties of kunt u een publicatie niet vinden in onze productencatalogus? Dit soort vragen kunt u sturen naar info@slo.nl.
6 oktober 2017
Monitoring vernieuwde examenprogramma aardrijkskunde vmbo
Auteurs: H. Noordink, F. Oorschot, E. Folmer
Uitgave: Enschede: SLO, 2017
25 september 2017
Tussendoelen rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs
Auteurs: A. Noteboom, A. Aartsen en S. Lit
Uitgave: Enschede: SLO, 2017
21 september 2017
Curriculumspiegel 2017
Auteurs: E. Folmer, A. Koopmans-van Noorel, W. Kuiper (red.)
Uitgave: Enschede: SLO, 2017.
11 september 2017
Beroepsgerichte vakken vmbo
Addendum bij de vakspecifieke trendanalyse 2015
Auteur: M. Haandrikman
Uitgave: Enschede: SLO, 2015.
24 juli 2017
Een verbinding in het vso
Afstemming tussen de uitstroomprofielen Arbeidsmarkt en Vervolgonderwijs
Auteurs: M. Haandrikman, H. Pietersen
Uitgave: Enschede: SLO, 2017
5 juli 2017
Monitoring invoering vernieuwde wiskunde
Resultaten vragenlijstonderzoek docenten 2015-2016
Auteurs: E. Folmer, W. Ottevanger
Uitgave: Enschede: SLO, 2017.
5 juli 2017
Kunst en cultuur
Addendum op de vakspecifieke trendanalyse 2015
Auteurs: V. van Lanschot Hubrecht, P. Marsman, S. van Tuinen
Uitgave: Enschede: SLO, 2017
13 april 2017
Nederlands
Vakspecifieke trendanalyse 2017
Auteurs: B. van der Leeuw, Th. Meestringa, G. van Silfhout, J. Smit, M. Hoogeveen, J. Prenger, M. Langberg, N. Jansma
Uitgave: Enschede: SLO, 2017.
21 maart 2017
Leerplankader Griekse en Latijnse taal en cultuur
Een voorbeelduitwerking voor de onderbouw
Auteurs: S. Adema en A. van der Plaat
Uitgave: Enschede: SLO, 2017.
14 maart 2017
Passende perspectieven vmbo
Leerroutes rekenen voor vmbo-bb/kb
Auteurs: V. Schmidt, R. Brandt-Bosma
Uitgave: Enschede: SLO, 2017.