Recente publicaties

Hieronder vindt u de SLO-publicaties die onlangs zijn verschenen. Deze rubriek gaat tot maximaal een jaar terug. Zoekt u een oudere publicatie of zoekt u liever op auteur, titel of trefwoord, dan verwijzen we u graag door naar onze uitgebreide productencatalogus.

Heeft u inhoudelijke vragen over SLO-publicaties die beantwoord moeten worden, voordat u tot bestellen over kunt gaan? Of kunt u een publicatie niet vinden in onze productencatalogus? Dit soort vragen kunt u voortaan sturen naar info@slo.nl.
13 april 2017
Nederlands
Vakspecifieke trendanalyse 2017
Auteurs: B. van der Leeuw, Th. Meestringa, G. van Silfhout, J. Smit, M. Hoogeveen, J. Prenger, M. Langberg, N. Jansma
Uitgave: Enschede: SLO, 2017.
21 maart 2017
Leerplankader Griekse en Latijnse taal en cultuur
Een voorbeelduitwerking voor de onderbouw
Auteurs: S. Adema en A. van der Plaat
Uitgave: Enschede: SLO, 2017.
14 maart 2017
Passende perspectieven vmbo
Leerroutes rekenen voor vmbo-bb/kb
Auteurs: V. Schmidt, R. Brandt-Bosma
Uitgave: Enschede: SLO, 2017.
14 maart 2017
Passende perspectieven vmbo
Leerroutes taal voor vmbo-bb/kb
Auteurs: N. Jansma, T. Ekens, A. van der Laan
Uitgave: Enschede: SLO, 2017.
9 maart 2017
21e eeuwse vaardigheden in examenprogramma's vmbo
Auteurs: C. Gelinck, N. Jansma, P. Fisser
Uitgave: Enschede: SLO, 2017.
25 januari 2017
Het implementeren van contexten in onderwijsmateriaal
Een ontwerp- en analyse-instrument voor de natuurwetenschapplijke vakken
Auteurs: G. Sanders, M. Pieters, H. Schalk, F. Carelsen, K. Kortland
Uitgave: Enschede: SLO, 2016.
9 november 2016
Macro-meso-microdenken in de lerarenopleiding
Voor docenten scheikunde en hun opleiders
Auteurs: M. Meijer en R. Dolfing
Uitgave: Enschede, SLO, 2016.
26 oktober 2016
Geschiedenis
Vakspecifieke trendanalyse 2016
Auteurs: A. van der Kaap en A. Visser
Uitgave: Enschede, SLO, 2016.
21 september 2016
Sportklassen in onderbouw vo
Onderzoeksrapport
Auteurs: G. van Mossel, B., Brouwer, M. van Boxel
Uitgave: Enschede, SLO, 2016.