Vacature
Als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling heeft SLO een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. We ontwikkelen samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. We brengen praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen en onderzoek samen en stellen onze expertise beschikbaar aan onderwijs en overheid, bijvoorbeeld in de vorm van leerplannen, tools, voorbeeldlesmaterialen, conferenties en rapporten. SLO ontwikkelt zich tot een organisatie die open en proactief samenwerkt aan het curriculum met leraren, scholen en betrokken partijen.

Op korte termijn zijn we voor de sector voortgezet onderwijs op zoek naar een breed inzetbare expert rekenen-wiskunde (0,8 fte)

Wij zoeken een collega die beschikt over:

  • stevige expertise voor rekenen-wiskunde op academisch niveau (waarbij promotie tot aanbeveling strekt)
  • kennis van en ruime ervaring met de onderwijspraktijk van het voortgezet onderwijs (vmbo en havo-vwo) in rekenen-wiskunde
  • een uitgebreid en duurzaam netwerk, ten minste nationaal
  • kennis van ontwikkelingen in onderwijsbeleid
  • ervaring met ontwikkel- en/of onderzoeksactiviteiten

Daarnaast wordt verwacht dat de kandidaat:

  • zicht heeft op de relaties tussen rekenen-wiskunde en andere vakgebieden, expliciet ook de relatie met informatica en natuurwetenschappen
  • systematisch en conceptueel kan denken
  • politiek en strategisch sensitief is
  • in staat is om zowel zelfstandig als in teamverband te werken
  • een geboren communicator is, als spreker en als schrijver

Verder van belang:
De werkzaamheden worden verricht vanuit onze locaties in Enschede en Utrecht.

Ons aanbod

SLO heeft een eigen cao. Door modern personeelsbeleid faciliteren we medewerkers optimaal voor hun taak. U krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar, waarna verlenging of een vaste aanstelling tot de mogelijkheden behoren. Salariëring is conform cao SLO.


Interesse?

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer drs. W. Rosier, sectormanager vo tweede fase, telefoon (053) 4840 628 of mevrouw drs. M.M. van der Hoeven, sectormanager onderbouw vo/ vmbo bovenbouw, telefoon (053) 4840 309.

Stuur uiterlijk 30 november een bondige motivatie met uw cv naar SLO, t.a.v. mevrouw B.M.Y. Korte-Wilbers, hoofd P&O, b.korte@slo.nl