Disclaimer en privacyverklaring

DISCLAIMER

© Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede
Alle rechten voorbehouden.
Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging, zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins al of niet commercieel hergebruik, is zonder schriftelijke toestemming van SLO niet toegestaan, tenzij expliciet op de site aangegeven.
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit SLO iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden, prijs- en typefouten en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.
Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

SLO
Postbus 2041
7500 CA  Enschede
info@slo.nl

Bepaalde links in deze site leiden naar sites van derden waarover SLO geen controle heeft. SLO waarborgt niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in die sites. Tevens impliceert SLO geen goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, met betrekking tot de inhoud van deze sites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

PRIVACYVERKLARING

SLO houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
De webpagina’s van SLO bevatten soms links naar andere websites. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites, noch over de privacymaatregelen op die websites. De persoonsgegevens die u verstrekt via deze websites behoren niet tot onze privacyverklaring.

SLO verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan anderen. SLO deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dat noodzakelijk is om uw verzoek voor producten of diensten uit te voeren. Daarvoor wordt uw toestemming gevraagd als u uw gegevens verzendt.
SLO gaat zorgvuldig om met de gegevens die u ons verstrekt en stelt alles in het werk om uw gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico's.