Over SLO
SLO is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Nergens in Nederland is zoveel kennis over curriculum en curriculumontwikkeling beschikbaar. We ontwikkelen kennis en brengen praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen en onderzoek samen.

SLO richt zich op het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Daarbinnen houden we ons met alle vakgebieden bezig. Als onafhankelijke kennisinstelling verlenen wij diensten aan tal van partijen in praktijk en beleid. Ook adviseren en ondersteunen wij de overheid.

De SLO-projecten worden uitgevoerd in de volgende afdelingen:

  • Primair onderwijs/speciaal onderwijs
  • Onderbouw vo/bovenbouw vmbo
  • Tweede fase vo
  • Onderzoek & advies