2018

Wiskunde C: volwaardig vak
Didactief, maart 2018
Het examenprogramma wiskunde C is in 2015 ingrijpend vernieuwd, maar trekt nog steeds weinig leerlingen. Betere voorlichting moet daar verandering in brengen. ‘Wiskunde C is bij uitstek geschikt voor leerlingen met een Cultuur & Maatschappij-profiel.’

Formatief evalueren doe je zo
Met formatieve evaluatie leren leerlingen kritisch denken, reflecteren en leren van fouten. Formatief toetsen en evalueren past daarom beter bij de brede doelen van het onderwijs dan ‘toetsen voor een cijfer’. In 2017 heeft een aantal scholen in twee leernetwerken van de VO-raad en SLO gewerkt met formatief evalueren. De belangrijkste opbrengsten: meer inzicht in het leerproces en meer eigenaarschap bij de leerlingen zelf.

Bètakriebels bij olympiade
Didactief, januari/februari 2018
Begin december 2017 vond in Nijmegen de finale van de International Junior Science Olympiad plaats. Een mooi podium om jonge leerlingen met bètavakken te laten kennismaken. ‘Op onze school kiest nu bijna zestig procent een bètaprofiel.’ SLO was inhoudelijk betrokken bij de organisatie van deze olympiade.

Hoe breng je talent tot bloei op het vmbo? 
Van twaalf tot achttien, januari 2018
Ieder kind heeft talenten. De uitdaging voor de school is om deze te ontdekken en tot ontwikkeling te laten komen. Maar hoe doe je dat? Op de vmbo-afdeling van het Dr. Nassau College in Assen lieten ze zich inspireren door de Ontwikkelcyclus talentontwikkeling van SLO.

Ontwikkel op jouw school een project volgens de High Tech High-aanpak
Van twaalf tot achttien, januari 2018
High Tech High-scholen in San Diego hanteren gedurende het gehele proces van projecten ontwerpen protocollen. Gerdineke van Silfhout, leerplanontwikkelaar bij SLO, maakte een vertaling.

Leerplan-inspiratie: hoe projectgestuurd leren en leerontwikkeling centraal kunnen staan
Van twaalf tot achttien, januari 2018
Op veel scholen voeren leraren en schoolleiders in meer of mindere mate met leerlingen de discussie wat leerlingen nodig hebben om adequaat en verantwoord deel te kunnen nemen aan onze complexe, multiculturele maatschappij en hun steentje daaraan bij te dragen. Om grip te krijgen op de wereld om hen heen, hun eigen identiteit te verkennen - en die van anderen - en deze te ontwikkelen.