2016
Downloads:
 • 16-12-Didactief-december-Ontdekken-wie-je-bent.pdfOntdekken wie je bent ( 1 MB )
  Didactief, december 2016
  Schenk in de klas meer aandacht aan persoonsvorming, noteerde het platform Onderwijs2032 in zijn eindadvies. Klinkt nobel, maar hoe doe je dat in de praktijk?
 • beter-leren-met-meer-plezier.pdfBeter leren met meer plezier ( 142 KB )
  Van 12-18, december 2016
  De huidige toetscultuur, met zijn vaste meetmomenten in harde cijfers vastgelegd, knelt bij ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren en maatwerk. Steeds meer leraren zoeken naar nieuwe manieren om leerlingen meer verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces door verschillende vormen van formatief evalueren in te zetten. Hoe kan die ontwikkeling breder worden getrokken in de school, naar schoolleiding, lerarenteams, leerlingen en ouders? Door van elkaar te leren en kleine stappen te zetten in een proces van cultuurverandering, vinden de deelnemende docenten aan de startbijeenkomsten Toetsen om te leren.
 • wil-kim-in-de-groepsapp.pdfWil Kim in de groepsapp? ( 3 MB )
  PrimaOnderwijs november 2016
  Kim vertelt thuis enthousiast over de groepsapp die in haar groep 7 is aangemaakt. ‘Da’s handig en gezellig.’ Maar de vader van Kim vindt het niet zo’n goed idee. Hij vraagt zich af of het slim is dat alle leerlingen beschikken over Kim’s 06. En is het zeker dat de groepsapp alleen wordt gebruikt voor het doorgeven en uitwisselen van lesinformatie? Wie ziet erop toe dat er geen dingen op komen te staan die er niet thuishoren? Wordt pesten zo niet erg gemakkelijk? En hoe zit het met de privacy van de kinderen? Kim besluit geen lid te worden van de groepsapp. Een staaltje mediawijsheid.
 • sleutelen-aan-het-curriculum-didactief.pdfSleutelen aan het curriculum.pdf ( 1 MB )
  Didactief, november 2016
  Ook weleens twijfels of je lessen goed aansluiten op het curriculum?
  De toolkit Curriculumontwerp kan uitkomst bieden.
 • leerplan-in-beeld.pdfLeerplan in Beeld; Website geeft houvast bij gepersonaliseerd leren ( 145 KB )
  Van 12-18, oktober 2016
  Het onderwijs maakt zich sterk voor gepersonaliseerd leren. Aan de ene kant zijn er lessen die afgestemd zijn op de interesses, kennis, vaardigheden en ambities van de leerlingen. Aan de andere kant zijn er de kaders van de overheid, in de vorm van kerndoelen, examenprogramma’s en voorbeeldmatige tussendoelen. Hoe maken we een leerplan dat recht doet aan individuele leerbehoeften én aan algemene randvoorwaarden?
 • 16-09-VTTA-Opbrengstgericht-maatwerk.pdfOpbrengstgericht maatwerk ( 1 MB )
  Van 12-18, november 2016
  Zoveel leerlingen. zoveel verschillen. Maar dat geldt net zo goed voor docenten. Daarom biedt AOC Oost hen een training op maat waarmee zij gerichter leren werken aan opbrengsten. Bijzonder is dat alle digitale trainingsinformatie te vinden is in de elektronische leeromgeving en dat elke docent gekoppeld is aan een 'buddy'. 'Zo kunnen zij samen vanuit hun eigen lespraktijk werken aan betere opbrengsten', aldus docente Laura Wildemann, die de training in het kader van haar studie opzette.
 • 16-10-Didactief-oktober-Digidenkers.pdfDigidenkers ( 1 MB )
  Didactief, oktober 2016
  Basisscholen door heel het land werken samen aan de leerlijn programmeren. 'De vraag is niet of je met digitale geletterdheid aan de slag moet, maar hoe.'
 • 16-07-Didactief-september-Van-nul-tot-nu-in-een-examen.pdfVan nul tot nu in één examen ( 1 MB )
  Didactief, september 2016
  Voor de tweede keer sinds 2015 zijn de vernieuwde centrale examens geschiedenis
  havo/vwo afgenomen. Docenten en leerlingen reageren positief, maar wennen is het
  wel. 'Je moet echt anders lesgeven.'
 • lichte-opmars-in-gebruik-van-methoden.pdfLichte opmars in gebruik van methoden ( 240 KB )
  Van 12-18, september 2016
  Voor de zevende keer presenteert SLO de resultaten van de Leermiddelenmonitor. De monitor onderzoekt hoe in het Nederlandse onderwijs in de ogen van leraren en schoolleiders wordt omgegaan met (digitale) leermiddelen. Op basis van de resultaten van de monitor kunnen leraren, scholen, beleidsmakers en leermiddelenontwikkelaars beter hun koers bepalen als het gaat om de inzet van leermiddelen.
 • nieuwe-directie-slo-wil-samenwerking-met-werkveld-intensiveren.pdfNieuwe directie SLO wil samenwerking met werkveld intensiveren ( 2 MB )
  Prima Onderwijs, september 2016
  ‘De tijd is rijp om meer op te halen uit de praktijk’. SLO, bekend van onder andere landelijke leerplankaders, kerndoelen, eindtermen en handreikingen schoolexamens kreeg begin dit jaar twee nieuwe directeuren: Jindra Divis en Sanne Tromp. Divis en Tromp willen dat hun nationale expertisecentrum leerplanontwikkeling intensiever gaat samenwerken met scholen en leraren. ‘Het is uniek wat er op dit moment in het Nederlandse onderwijs gaande is.’
 • slo-ontwikkelt-doelen-en-inhouden-jonge-kind.pdfSLO ontwikkelt doelen en inhouden voor het jonge kind ( 2 MB )

  Prima Onderwijs, september 2016
  ‘Het geeft ons houvast op weg naar de kerndoelen'. SLO heeft doelen en inhouden ontwikkeld voor het jonge kind. Deze geven richting aan het didactisch handelen. ‘Je hebt sneller zicht op de ontwikkeling van kinderen en kunt daar beter bij aansluiten met je activiteiten’, zegt Carla Kinteh, Jonge Kind Expert en leerkracht groep 1/2 van basisschool De Boemerang in Utrecht.

 • 16-06-PrimaOnderwijs-slo-concretiseerd-kerndoelen.pdfSLO concretiseert kerndoelen: Engels in het basisonderwijs ( 1 MB )
  PrimaOnderwijs, juni 2016
  Engels is overal. Kinderen komen voortdurend met Engels in aanraking, bijvoorbeeld via tv, muziek en games. "Kinderen zijn hierdoor gemotiveerd om deze taal te leren, ze willen er vaardig in worden", zegt Lidy Kuipers van SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Hoe kies je de juiste leermiddelen? Het Kenniscentrum Leermiddelen van SLO helpt je op weg.
 • lezen-om-te-schrijven-schrijven-om-te-lezen-didactief-06.pdfLezen om te schrijven, schrijven om te lezen ( 1 MB )
  Didactief, juni 2016
  Hak het vak Nederlands niet langer in mootjes, maar geef opdrachten waarbij lezen en schrijven allebei aan bod komen. Dat is de gedachte achter het project geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs. 'Dit is zo'n leuke manier om je lessen afwisselender te maken.'
 • vormgeven-van-loopbaanorientatie.pdfVormgeven van loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het vmbo ( 127 KB )
  Van 12-18, juni 2016
  In het vmbo neemt de aandacht voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) toe. Tegelijkertijd leven er bij scholen nog best veel vragen. Hoe kunnen ze LOB op een goede manier vormgeven in de lespraktijk? De site Leerganglob.slo.nl helpt (aankomende) leraren, decanen en schoolleiders op weg. 
 • burgerschap-in-de-school-vtta.pdfBurgerschap in de school ( 96 KB )
  Van 12-18, mei 2016
  Het eindadvies van het Platform Onderwijs2032 sprak krachtige taal over burgerschapsonderwijs: ‘Alle scholen hebben de taak om leerlingen te leren hoe een democratie werkt, wat daarin de spelregels zijn en welke normen en waarden een rol spelen.’ Sinds 2005 zijn scholen wettelijk verplicht aandacht te besteden aan burgerschapsonderwijs. Maar op dit moment komt daar nog te weinig van terecht. 
 • meer-keuze-meer-rendement-didactief-05.pdfMeer keuze, meer rendement ( 1 MB )
  Didactief, mei 2016
  Het vmbo nieuwe stijl komt eraan. Verfrissend, vinden ze op het Nuborgh College in Elburg dat meedeed aan de pilot. 'De docent kan weer docent zijn.'
 • leerlingen-actiever-in-de-kunstvakken.pdfLeerlingen actiever in de kunstvakken ( 1 MB )
  Van 12-18 april 2016
  Het nieuwe examenprogramma CKV voor havo en vwo biedt scholen meer ruimte voor een eigen invulling. Leerlingen enthousiasmeren en stimuleren tot een creatieve en onderzoekende houding: dat is het doel van dit nieuwe programma dat in het schooljaar 2017-2018 van start gaat. 'Goed als docenten zich bijtijds oriënteren op de veranderingen die dat voor hun vakgebied met meebrengt', zegt Pascal Marsman van SLO.
 • 16-04-PrimaOnderwijs-Ons-Onderwijs-2032.pdfOns Onderwijs2032: Tijd voor een goed gesprek ( 2 MB )
  PrimaOnderwijs, april 2016
  Ons Onderwijs2032, het eindadvies van het gelijknamige platform, bestrijkt het hele leerplan voor het basis- en voortgezet onderwijs. Wat betekent dat voor scholen? PrimaOnderwijs vroeg het aan Berthold van Leeuwen, manager po/so bi] SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.
 • de-leerling-in-control-didactief-03.pdfDe leerling in control ( 1 MB )
  Didactief, maart 2016
  Inzet van het project Leerplan in beeld was om leraren meer greep op het curriculum te geven. Maar in het kader van gepersonaliseerd leren gaan sommige scholen een stap verder. Geef leerlingen meer mogelijkheden om hun eigen programma samen te stellen.
 • idealistisch-en-motiverend-advies.pdfIdealistisch en motiverend advies ( 126 KB )
  Van 12-18, maart 2016
  ‘Ons onderwijs2032’, het eindadvies van het gelijknamige platform, kan het gezicht van
  het toekomstige voortgezet onderwijs ingrijpend veranderen. Wat gaat dat voor scholen
  betekenen? We vroegen het aan leerplandeskundigen Monique van der Hoeven (manager
  onderbouw vo/bovenbouw vmbo) en Hans de Vries (manager tweede fase) van SLO.
 • 16-02-PrimaOnderwijs-Uitdagend-differentieren-in-de-les.pdfUitdagend differntiëren in de les ( 2 MB )
  PrimaOnderwijs, februari 2016
  Leerlingen in de onderbouw van het vo die toe zijn aan verdieping, verbreding of andere vormen van extra uitdaging krijgen dat meestal aangeboden buiten de reguliere lessen, in de vorm van speciale arrangementen en projecten. Maar verrijking kan ook binnen de les, gewoon in het lokaal. Voordeel van deze vorm van differentiatie: de lessen worden een stuk spannender. Voor álle leerlingen. Inspirerende voorbeelden van uitdagend differentiëren binnen de les zijn bijeengebracht op twee SLO-websites.
 • nieuwe-handreikingen-voor-scholen.pdfNieuwe handreikingen voor scholen ( 124 KB )
  Van 12-18, februari 2016
  Scholen vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan 21e eeuwse vaardigheden, blijkt uit het onderzoek 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs van SLO. Tegelijkertijd is dit in de praktijk best lastig. Nieuw voorbeeldmateriaal helpt scholen op weg. 
 • het-toetsen-van-de-toekomst-didactief-1-2.pdfHet toetsen van de toekomst ( 98 KB )
  Didactief, januari/februari 2016
  Toetsen om van te leren, niet om mee te beoordelen. Dat is het idee achter de diagnostische tussentijdse toets in het laatste jaar van de onderbouw. Krap 300 middelbare scholen experimenteren er mee.
 • uitdagend-differentieren-in-de-les.pdfUitdagend differentiëren in de les ( 129 KB )
  Van 12-18, januari 2016
  Leerlingen in de onderbouw die toe zijn aan verdieping, verbreding of andere vormen van extra uitdaging, krijgen dat meestal aangeboden buiten de reguliere lessen, in de vorm van speciale arrangementen en projecten. Maar verrijking kan ook binnen de les, gewoon in het lokaal. Voordeel van deze vorm van differentiatie: de lessen worden een stuk spannender. Voor álle leerlingen. Inspirerende voorbeelden van uitdagend differentiëren binnen de les zijn bijeengebracht op twee SLO-websites.
 • tctubantia-9januari2016-interview-jan-van-den-akker-slo.pdfNiet langer propjes schieten ( 1 MB )
  De Twentsche Courant Tubantia, 9 januari 2016
  Interview met Jan van den Akker over zijn afscheid van SLO, de 'machinekamer van het onderwijs'. 
 • werken-aan-21ste-eeuwse-vaardigheden.pdfWerken aan 21ste eeuwse vaardigheden ( 3 MB )
  Prima onderwijs, januari 2016
  Scholen vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan 21ste eeuwse vaardigheden, blijkt uit het onderzoek 21ste eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs van SLO. Tegelijkertijd is dit in de praktijk best lastig. Nieuw voorbeeldmateriaal helpt scholen op weg.