2015
Downloads:
 • school-van-de-toekomst-begint-vandaag.pdfSchool van de toekomst begint vandaag ( 221 KB )
  VO-magazine, 3, december 2015
  Onderwijs2032 brengt brede discussie op gang.
  Hoe sorteren scholen voor op het curriculum van de toekomst zoals voorgesteld door het Platform Onderwijs 2032? Is er ook aandacht voor het ‘hoe’, voor maatwerk en gepersonaliseerd leren? Welke rol spelen docenten in de ontwikkeling van een nieuw curriculum? Een artikel over het onderwijs van morgen waarvan de contouren zich vandaag al laten zien.
 • leerplankader-voor-een-gezonde-leefstijl-van-2-24-jaar.pdfLeerplankader voor een gezonde leefstijl van 2-24 jaar ( 6 MB )
  Prima onderwijs, november/december 2015
  Vanuit de samenleving neemt de druk op het onderwijs toe om meer aandacht te besteden aan een gezonde leefstijl. Maar wat, hoe en wanneer? Om scholen te helpen bij het vormgeven aan onderwijs in gezonde leefstijl heeft SLO in opdracht van de ministeries van OCW en VWS, samen met een groot aantal partners het Leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl ontwikkeld, van 2 tot 24 jaar.
 • leerlingen-enthousiasmeren-met-maatwerk.pdfLeerlingen enthousiasmeren met maatwerk ( 121 KB )
  Van 12-18, november 2015
  In het pilotproject Opbrengstgericht maatwerk deed een tiental scholen ervaring op met een
  systematische aanpak van doelen stellen, maatwerk bieden en meten om beter en effectiever te kunnen differentiëren. ‘Dat werkt verrassend goed’, vertelt docente Floor Maters, ‘mijn leerlingen zijn veel gemotiveerder aan het werk.
 • krijg-grip-op-engels.pdfKrijg grip op engels ( 592 KB )
  Didactief, november 2015
  Engels staat weer in de spotlight door de aanbeveling van de Commissie Schnabel om
  al bij de kleuters te beginnen met Engelse taalles. Of scholen dat ook willen, is nog niet
  bekend. Wel hebben ze behoefte aan concretere kerndoelen, ziet SLO.
 • make-over-voor-m-en-o.pdfMake-over voor M&O ( 133 KB )
  Van 12-18, oktober 2015
  Het vak M&O wordt grondig herzien. Er komt meer aandacht voor ondernemerschap en financiële redzaamheid. Om recht te doen aan de nieuwe invulling wordt de naam van het vak veranderd in Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële redzaamheid. ‘Bedrijfseconomie’, zoals de roepnaam wel zal worden, wordt ingevoerd met ingang van het schooljaar 2018-2019.
 • de-leerling-centraal-goed-idee.pdfDe leerling centraal: goed idee? ( 580 KB )
  Didaktief, oktober 2015
  Steeds vaker kunnen leerlingen dankzij apps leren op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Een goede ontwikkeling, zeggen velen. Toch zijn er nog een hoop vragen.
 • herken-de-hoogbegaafde-leerling.pdfHerken de hoogbegaafde leerling ( 550 KB )
  Didaktief, september 2015
  (Hoog)begaafde leerlingen krijgen nog te weinig het onderwijs dat bij hen past, blijkt uit een recente SLO-rapportage, terwijl passend onderwijs ook voor hen moet gelden.
 • niet-meedrinken-in-de-keet.pdfNiet meedrinken in de keet ( 125 KB )
  Van 12-18, juni 2015
  Vanuit de samenleving neemt de druk op het onderwijs toe om meer aandacht te besteden aan een gezonde leefstijl. Maar wat, hoe en wanneer? Om scholen te helpen bij het vormgeven aan onderwijs in gezonde leefstijl heeft SLO in opdracht van de ministeries van OCW en VWS en samen met een groot aantal partners het Leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl ontwikkeld, van 2 tot 24 jaar.
 • raar-maar-waar.pdfRaar, maar waar? Uitdagende opdrachten voor het betere denkwerk ( 2 MB )
  PrimaOnderwijs, juni 2015
  Als je wilt dat een sneeuwpop niet smelt, moet je hem dan een jas aantrekken of juist niet? Typisch een vraag die je kunt stellen als je leerlingen eens echt aan het nadenken wilt zetten. Op hogeredenkvaardigheden.slo.nl staan tal van uitdagende vragen en opdrachten waar zelfs de slimste leerlingen niet zo maar het antwoord op weten en het antwoord hen wellicht zal verwonderen.
 • het-gezonde-curriculum.pdfHet gezonde curriculum ( 552 KB )
  Didactief juni 2015
  Gezond leven, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. In het nieuwe leerplankader Sport, bewegen en een gezonde leefstijl staat wat leerlingen allemaal moeten weten.
 • 15-05_Didactief_mei_Nieuw_wapen_in_curriculumdebat.pdfNieuw wapen in curriculumdebat.pdf ( 674 KB )
  Didactief, mei 2015
  Burgerschap, 21e-eeuwse vaardigheden, onderwijs #2032-hoe het curriculum van de toekomst eruit moet zien is voortdurend onderwerp van discussie. Een nieuw tweejaarlijks rapport biedt een totaaloverzicht van alle inhoudelijke ontwikkelingen rondom curricula in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs.
 • wetenschapsorientatie.pdfWetenschapsoriëntatie: vwo-breed alternatief voor ANW ( 136 KB )
  Van 12-18, mei 2015
  Vanaf de start in 1998 was het vak algemene natuurwetenschappen (ANW) bedoeld als eerste kennismaking van middelbare scholieren met de geschiedenis en werkwijze van de natuurwetenschappen. Maar nadat het vak al in 2007 op de havo naar de vrije ruimte werd verplaatst, is ANW met ingang van komend schooljaar ook op het vwo geen verplicht vak meer.
 • 15-04_Didactief_april_Facelift_voor_het_vmbo.pdfFacelift voor het vmbo.pdf ( 680 KB )
  Didactief, april 2015
  De nieuwe beroepsgerichte examenprogramma's voor het vmbo komen eraan. Meer maatwerk voor leerlingen én scholen, dat is het idee achter de nieuwe opzet voor 2016. Vijftig scholen door heel Nederland gingen er alvast mee aan de slag.
 • een-nieuw-verblijf.pdfEen nieuw verblijf voor de soepschildpad ( 141 KB )
  Van 12-18, april 2015
  Als je wilt dat een sneeuwpop niet smelt, moet je hem dan een jas aantrekken of juist niet? Typisch een vraag die je kunt stellen als je leerlingen eens echt aan het nadenken wilt zetten. Op de nieuwe website hogeredenkvaardigheden.slo.nl staan tal van uitdagende vragen en opdrachten waar zelfs de slimste leerlingen niet zo maar het antwoord op weten.
 • vakportalen-alles-over-jouw-vak.pdfVakportalen: één website met alles over jouw vak ( 4 MB )
  PrimaOnderwijs, april 2015
  Eén overzichtelijke website waarop alle actuele, relevante leerplankundige informatie over een bepaald vak of leergebied wordt samengebracht; dat is de gedachte achter de nieuwe vakportalen
  van SLO.
 • 15-03_Didactief_mrt_Tegen_de_versnippering.pdfTegen de versnippering.pdf ( 980 KB )
  Didactief, maart 2015
  Met online vakportalen wil SLO leraren helpen om snel waardevolle informatie over hun vak te vinden. Didactief vroeg vakverenigigen wat zij van de nieuwe webpagina's vinden.
 • vakportalen.pdfVakportalen: één website met alles over uw vak ( 242 KB )
  Van 12-18, maart 2015
  Eén overzichtelijke website waarop alle actuele, relevante leerplankundige informatie over een bepaald vak of leergebied wordt samengebracht om zo overzicht te bieden, dat is de gedachte achter de nieuwe vakportalen van SLO.
 • make-over-maatschappij-wetenschappen.pdfMake-over Maatschappijwetenschappen ( 144 KB )
  Van 12-18, februari 2015
  Het vak maatschappijwetenschappen krijgt een complete make-over. Een geheel
  nieuw examenprogramma zal het vak weer kleur op de wangen geven. Pilotdocenten
  zijn enthousiast. Hun leerlingen ook. Ze hoeven straks minder feiten te reproduceren,
  en kunnen vooral laten zien dat ze begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.
 • 15-01-2_Didactief_jan-feb_Passend_onderwijs_is_ook_voor_hoogvliegers.pdfPassend onderwijs is ook voor hoogvliegers ( 1 MB )
  Didactief, januari/februari 2015
  Bij passend onderwijs denken veel mensen al snel aan leerlingen met een zorgvraag. Maar ook voor (hoog-) begaafde kinderen moeten scholen en samenwerkingsverbanden een geschikt aanbod ontwikkelen. Hoe doe je dat?
 • maatwerk-om-talent-van-iedere-leerling-aan-te-spreken.pdfMaatwerk om talent van iedere leerling aan te spreken ( 122 KB )
  Van 12-18, januari 2015
  Hoe kun je leerlingen helpen hun talent te ontdekken? Steeds meer vmbo-, havo- en
  vwo-scholen bieden hun leerlingen daarvoor iets extra’s, niet alleen op cognitief maar
  ook op persoonlijk, sportief of cultureel gebied...
 • CRRCLM_interview_Sander_Dekker.pdfCRRCLM interview met staatssecretaris Sander Dekker.pdf ( 177 KB )

  Staatssecretaris Sander Dekker gaat in dit interview voor SLO-magazine CRRCLM in op de maatschappelijke discussie over het curriculum van het funderend onderwijs die hij met #Onderwijs2032 afgelopen november lanceerde.