Leraren willen meer inhoudelijke sturing.
Didactief, maart 2014
We praten in Nederland te weinig over het 'wat' van het onderwijs, zegt gasthoofdredacteur Jan van den Akker, directeur nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO, 'Onderwijsvrijheid wordt soms als excuus gebruikt om het niet meer over de inhoud te hebben.'

Klik hier als het bestand niet automatisch aangeboden wordt.