2014
Downloads:
 • maatwerk-in-de-proeftuin.pdfMaatwerk in de proeftuin ( 210 KB )
  Van 12-18, december 2014
  Differentiatie is het sleutelwoord in de gecombineerde havo/vwo-bovenbouw van het Greijdanus College in Hardenberg. De Proeftuin Examens van SLO en Kennisnet komt daarbij goed van pas. Voor acht vakken op havoniveau kan iedere leerling op elk moment zien wat hij of zij nog moet doen om goed voorbereid aan het examen te beginnen. En het gebruik is gratis.
 • SloNov2014.pdfOpbrengstgericht maatwerk in het voortgezet onderwijs ( 2 MB )
  Prima onderwijs, november 2014
  ‘Hoe kan ik het aanbod zo goed mogelijk afstemmen op verschillen tussen leerlingen? En wat betekent dat voor doelen en inhouden?' Een nieuwe website over opbrengstgericht maatwerk helpt leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs op weg.
 • wegwijs-in-digitalisering.pdfWegwijs in digitalisering ( 106 KB )
  Van 12-18, november 2014
  Nog niet alle klaslokalen in Nederland zijn voorzien van een digibord. Een eigen device voor elke leerling lijkt ver weg. Toch komen de educatieve uitgevers met een groeiend aanbod van digitaal lesmateriaal. Soms als aanvulling op het papieren boek, steeds vaker ook in plaats daarvan. Welke keuzes maak je als school, als sectie, als leraar? Wikiwijsleermiddelenplein kan uitkomst bieden.
 • opleiden-voor-de-toekomst.pdfOpleiden voor de toekomst ( 109 KB )
  Van 12-18, september 2014
  Wat moet de school in de 21e eeuw kinderen leren? En komt dit al voldoende aan bod in het huidige voortgezet onderwijs? SLO heeft hier dit jaar onderzoek naar gedaan. Ondertussen brengen diverse scholen de 21e-eeuwse vaardigheden, zoals digitale geletterdheid, al volop in de praktijk.
 • leidraad-voor-kunstzinnige-orientatie.pdfLeidraad voor kunstzinnige oriëntatie ( 305 KB )
  Didactief, september 2014
  Hoe geef je op de basisschool vorm aan kunstzinnige oriëntatie? Een nieuw leerplankader biedt uitkomst.
 • op-naar-de-toekomst.pdfOp naar de toekomst ( 862 KB )
  Didactief, september 2014
  De roep om expliciete aandacht voor 21ste eeuwse vaardigheden in het onderwijscurriculum is groot. Maar wat betekent dat concreet? En doen we niet eigenlijk al een hoop?
 • leerlingen-aan-het-stuur.pdfLeerlingen aan het stuur ( 497 KB )
  Didactief, juni 2014
  Laat leerlingen meepraten over het leerplan en verhoog zo en passant hun burgerschapsvaardigheden en 21st century skills. Dit is de gedachte achter een recente pilot op vier VO-scholen.
 • We-willen-opleiden-voor-de-toekomst.pdfWe willen opleiden voor de toekomst ( 1 MB )
  Prima Onderwijs
  Wat moet de school in de 21ste eeuw kinderen eigenlijk leren? En komt dit al voldoende aan bod in het huidige onderwijs? SLO is druk bezig dat te onderzoeken. Op GBS De Horizon in Hoogland zijn ze sinds een jaar of drie bewust met 21ste eeuwse vaardigheden aan de slag.
 • Kennis-staat-niet-stil-2.pdfKennis staat niet stil ( 186 KB )
  Van 12-18, juni 2014
  Natuurwetenschappers en technici hebben bepaalde manieren van werken en denken gemeenschappelijk. De kennisbasis natuurwetenschappen en technologie gebruikt die werk- en denkwijzen om opnieuw te kijken naar vakinhouden van natuurkunde, scheikunde, biologie, fysische geografie en techniek. Dat maakt vakoverstijgend werken makkelijker. ‘Via de denkwijzen benader je samenhang op een hoger niveau.’
 • leraar-en-schoolleider-denken-verschillend-over-leermiddelen.pdfLeraar en schoolleider denken verschillend over leermiddelen. ( 142 KB )
  Van 12-18, mei 2014
  Leraren en leidinggevenden blijken nogal eens van opvatting te verschillen als het gaat om het gebruik van leermiddelen. Zo hebben leidinggevenden duidelijk een zonniger kijk op de toepassing van ICT dan leraren. En terwijl leidinggevenden het idee hebben dat er in toenemende mate sprake is van leermiddelenbeleid, ervaren leraren juist het tegenovergestelde. Dit en nog meer opvallende verschijnselen zijn te vinden in de
  tweejaarlijkse Leermiddelenmonitor van SLO.
 • cultuur-in-de-spiegel.pdfCultuur in de spiegel ( 171 KB )
  Van 12 tot 18, april 2014
  In een tijd waarin rekenen en taal in het onderwijsbeleid de boventoon voeren, dreigen
  de op het eerste gezicht minder prominente cultuurvakken in de verdrukking te komen.
  Terwijl cultuur – welke betekenis je er ook aan toekent – toch goed past bij de brede,
  maatschappelijke opdracht die het onderwijs heeft, vinden Astrid Rass en Monique van
  der Hoeven van SLO.
 • didactief-jan-vd-akker.pdfLeraren willen meer inhoudelijke sturing. ( 748 KB )
  Didactief, maart 2014
  We praten in Nederland te weinig over het 'wat' van het onderwijs, zegt gasthoofdredacteur Jan van den Akker, directeur nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO, 'Onderwijsvrijheid wordt soms als excuus gebruikt om het niet meer over de inhoud te hebben.'
 • maatschappijwetenschappen20.pdfMaatschappijwetenschappen 2.0 ( 452 KB )
  Didactief, maart 2014
  'Minder feiten, meer samenhang.' Met dat motto is het profielkeuzevak maatschappijwetenschappen grondig onder handen genomen. Met succes.
 • onderzoeken-kun-je-leren.pdfOnderzoeken kun je leren ( 89 KB )
  Van 12-18, maart 2014
  Veel scholen worstelen met de vraag: hoe stimuleren we een onderzoekende houding bij onze leerlingen? En in het verlengde daarvan: hoe bereiden we onze leerlingen beter voor op het vervolgonderwijs? Lang niet alle leerlingen met een havo- of vwo-diploma beschikken immers over de onderzoeksvaardigheden die daar gevraagd worden. Een zesstappen-plan, weergegeven op posters met digitale content, helpt leerlingen en docenten op weg.
 • waarom-we-het-gesprek-over-het-leerplan-moeten-openen.pdfWaarom we het gesprek over het leerplan moeten openen ( 154 KB )
  Van 12-18, februari 2014
  In een samenleving die zo snel verandert, kan het onderwijs niet blijven stilstaan. Leren onze kinderen nog wel de goede dingen? Een fundamentele vraag waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten, vinden leerplanontwikkelaars Rob Diephuis en Annette Thijs. Het is tijd voor een maatschappelijke én professionele discussie.
 • de-hele-puzzel-niet-een-stukje.pdfDe hele puzzel, niet een stukje ( 346 KB )
  Didactief, januari/februari 2014
  Curricula hangen vaak met plakband elkaar. Het nationaal expertisecentrum SLO pleit met Curriculumvensters voor meer overkoepelende leerplannen.