<< Terug naar het overzicht.
12-04-2018
Vacature: Teamcoördinator HR (32 uur)
Onze professionals zijn ons kapitaal. Zij worden optimaal gefaciliteerd en ondersteund in hun werkzaamheden. HR vervult hierin een belangrijke rol en staat de komende periode onder andere voor de uitdaging het functie- en loongebouw te herijken en de evaluatiesystematiek te herdefiniëren. Heb je hier ervaring mee en inspirerende ideeën over? Dan ben jij de pro-actieve en resultaatgerichte teamcoördinator HR die wij nodig hebben.

Als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling heeft SLO een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. We ontwikkelen samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. We brengen praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen en onderzoek samen en stellen onze expertise beschikbaar aan onderwijs en overheid, bijvoorbeeld in de vorm van leerplannen, tools, voorbeeldlesmaterialen, conferenties en rapporten. SLO ontwikkelt zich tot een organisatie die open en proactief samenwerkt aan het curriculum met leraren, scholen en betrokken partijen.

Teamcoördinator HR (32 uur)

 • Je ondersteunt en adviseert op het gebied van HR-beleid.
 • Je draagt zorg voor ontwikkeling en inzet van HR-instrumenten.
 • Je ondersteunt en adviseert bij organisatie- en cultuurveranderingen.
 • Je voorziet interne en externe medewerkers van informatie en advies op HR-gebied.
 • Je draagt zorg voor een adequate salaris- en personeelsadministratie.
 • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse afstemming en coördinatie van de werkzaamheden van het HR-team.
 • Over je werkzaamheden leg je verantwoording af aan de manager bedrijfsvoering.

Daarnaast wordt verwacht dat je:

 • beschikt over hbo+ werk- en denkniveau, afgeronde hbo-opleiding op gebied van personeel en organisatie;
 • kennis hebt van sociale en arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving en deze kennis kunt vertalen naar beleid en acties voor de organisatie;
 • enthousiast bent over het HR-vak en hierin minimaal 5 jaar ervaring hebt;
 • in staat bent om zowel zelfstandig als in teamverband te werken;
 • beschikt over kennis van en aantoonbare ervaring met organisatie- en cultuurveranderingen, weerstand ziet als betrokkenheid en daarin analytisch en besluitvaardig kunt opereren;
 • kennis hebt van en inzicht in administratieve processen en personeels- en salarissystemen, ervaring met AFAS is een pré.

Verder van belang:

 • De werkzaamheden worden verricht vanuit onze locaties in Enschede en Utrecht.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Als gevolg van de actuele organisatiewijziging vervalt de functie van hoofd HR. HR wordt onderdeel van de nieuwe afdeling bedrijfsvoering. Het huidige hoofd P&O gaat de functie van manager bedrijfsvoering vervullen, vandaar dat deze coördinator functie beschikbaar komt.

Ons aanbod

SLO heeft een eigen cao. Door modern HR-beleid faciliteren we medewerkers optimaal voor hun taak. U krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar, waarna verlenging of een vaste aanstelling tot de mogelijkheden behoren. Salariëring is conform cao SLO.


Interesse?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw B. Korte, Hoofd P&O, telefoon (053) 4840 411 of mevrouw L. Langendonk, HR-adviseur, telefoon (053) 4840 414.
Stuur uiterlijk 26 april een bondige motivatie met uw CV naar SLO, t.a.v. mevrouw D. Brocx, medewerker personeelsadministratie, d.brocx@slo.nl

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 1 mei a.s. in Enschede.