<< Terug naar het overzicht.
03-11-2016
SLO verlegt koers leermiddelenactiviteiten
De leermiddelmarkt verandert snel: dagelijks komen er nieuwe materialen beschikbaar voor het onderwijsveld, zowel in digitale als papieren vorm of een combinatie ervan. Bovendien ontwikkelen leraren zelf steeds vaker hun eigen lesmaterialen. Deze ontwikkelingen vragen van SLO om haar activiteiten op het gebied van leermiddelen, als belangrijk onderdeel van het curriculum, op een andere wijze vorm te geven en meer in lijn te brengen met deze dynamische markt.

Nieuwe koers


In samenspraak met het ministerie van OCW bepaalt SLO momenteel een nieuwe koers om duurzaam bij te blijven dragen aan het vergroten van de transparantie van de leermiddelenmarkt. Over de wijze waarop deze betrokkenheid vorm krijgt, voert SLO de komende tijd ook overleg met onder andere de sectorraden, uitgevers, Kennisnet en ICT-ontwikkelaars.
 

Concrete activiteiten


Vanuit haar leerplankundige expertise zal SLO een bijdrage blijven leveren aan het formuleren van metadata van leermateriaal. Ook wordt een volgende leermiddelenmonitor uitgebracht. SLO zal verder aandacht voor de kwaliteit en ontwikkeling van leermiddelen integreren in lopende en nieuwe trajecten van curriculumontwikkeling. Leermiddelen zijn immers een belangrijk instrument in het realiseren van het curriculum in de klas. SLO stopt echter met het verzamelen, registreren en inhoudelijk beschrijven van leermiddelen. Tot januari 2017 worden de huidige activiteiten op dit vlak afgebouwd, waarmee een einde komt aan het Kenniscentrum Leermiddelen en aan de bijdrage van SLO aan www.wikiwijsleermiddelenplein.nl