<< Terug naar het overzicht.
10-07-2017
SLO ondersteunt ontwikkelteams van Curriculum.nu
Onder de vlag Curriculum.nu buigen leraren en scholen zich in 2018 in ontwikkelteams over het curriculum van negen leergebieden. SLO ondersteunt de ontwikkelteams bij het actualiseren van de curricula met haar kennis en expertise op het gebied van curriculumontwikkeling.
In de ontwikkelfase staan de volgende leergebieden centraal: Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen en Digitale geletterdheid en Burgerschap, Bewegen en Sport, Kunst en Cultuur, Mens en Maatschappij, en Mens en Natuur, waar techniek onderdeel van wordt. Voor elk leergebied komt er een ontwikkelteam, bestaande uit ca. 6 leraren uit het po, 6 leraren uit het vo en 2 schoolleiders. Zie voor meer informatie Leraren en schoolleiders gaan curriculum actualiseren.