<< Terug naar het overzicht.
18-12-2017
Deelnemers Curriculum.nu bekend
De leraren en de schoolleiders die volgend jaar deelnemen aan Curriculum.nu zijn vrijdag op feestelijke wijze bekend gemaakt. De scholen die als ontwikkelscholen aan de slag gaan, worden begin 2018 onthuld. Veel deelnemers reisden naar Utrecht af om alvast met elkaar kennis te maken en hun uitverkiezing te vieren. De officiële aftrap van de ontwikkelfase van Curriculum.nu is in maart.

In november zijn er met bijna 300 kandidaten selectiegesprekken gevoerd. Begin december zijn de kandidaten geïnformeerd over het resultaat. Uiteindelijk zijn voor de ontwikkelfase 125 leraren en 18 schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs geselecteerd. 

Diverse afspiegeling in de ontwikkelteams

Selectiecommissies met vertegenwoordigers vanuit het primair en voortgezet onderwijs hebben bij de voordracht voor de teams gezocht naar variatie in schoolsoort, anciënniteit (van beginnend ambitieus tot zeer ervaren leraren) en onderwijsprofiel (van traditionele scholen tot vernieuwingsscholen). Daarnaast is gekeken naar hun motivatie en competenties, zoals ervaring met curriculumontwikkeling en resultaatgerichtheid. In de ontwikkelteams zitten deelnemers uit alle windstreken, waarin stad en buitengebied vertegenwoordigd zijn. 


Leraren en schoolleiders in the lead

De deelnemers buigen zich over de vraag wat leerlingen per leergebied moeten kennen en kunnen. De deelnemers nemen plaats in een ontwikkelteam: Burgerschap, Digitale geletterdheid, Engels/moderne vreemde talen, Nederlands, Rekenen & wiskunde, Bewegen & sport, Kunst & cultuur, Mens & natuur en Mens & maatschappij. Voorjaar 2019 leveren zij hun advies op. Dit is de basis voor nieuwe kerndoelen en eindtermen, die het Ministerie van OCW gaat bespreken met de Tweede Kamer. 


Betrokkenheid leerlingen, ouders, vervolgonderwijs

De introductiebijeenkomst stond in het teken van de opdracht en het proces waar de deelnemers komend jaar mee aan de slag gaan. Ook maakten de leraren en schoolleiders kennis met de leden van de Coördinatiegroep, de initiërende partijen van Curriculum.nu. De Coördinatiegroep bestaat uit de voorzitters van PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS, Ouders & Onderwijs en de Onderwijscoöperatie. In de uitvoering wordt inhoudelijk samengewerkt met SLO.

Lees meer over de bijdrage van SLO aan het initiatief Curriculum.nu.