<< Terug naar het overzicht.
13-02-2017
Gezamenlijke aanpak herziening curriculum naar Tweede Kamer
Op vrijdag 10 februari hebben de Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO-Raad en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs gezamenlijk een voorstel gestuurd aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om tot een herziend curriculum te komen in het primair en voortgezet onderwijs.

De onderwijspartijen hebben de handen ineengeslagen en een aanpak opgesteld met een centrale rol voor leraren. De onderwijspartijen vragen de staatssecretaris om dit mogelijk te maken. De aanpak vormt het vervolg op de verdiepingsfase van Onderwijs2032. De staatssecretaris biedt het voorstel aan de Tweede Kamer aan en volgende week gaat hij er met de Tweede Kamer over in gesprek. SLO zal een belangrijke bijdrage leveren aan het vervolg, in het bijzonder de ondersteuning aan de ontwikkelteams.