<< Terug naar het overzicht.
20-09-2017
Concretisering examenprogramma informatica havo/vwo: samen aan de slag
Op 20 september heeft de kick-off plaats van het project Concretisering examenprogramma informatica havo/vwo: samen aan de slag.

Het nieuwe examenprogramma informatica havo/vwo bevat vijf kerndomeinen en twaalf keuzethema's maar is conceptueel geformuleerd. Het is daardoor ongeschikt om zo maar les uit te geven. Er moeten voor de kerndomeinen activiteiten rondom docentprofessionalisering worden ontwikkeld en georganiseerd. Daarnaast moeten er leermiddelen voor de keuzethema's worden ontwikkeld. Vanwege de vorm en schaal zijn commerciële partijen beperkt in hun mogelijkheden.

SLO pakt in dit project die activiteiten op, via de aanpak van docentontwikkelteams (DOT's), waarin vo-docenten samenwerken met didactici en onderzoekers. De regionale steunpunten werken hier ook aan mee, net als grote ICT-bedrijven die binnen dit project materialen van hun eigen opleidingen willen inbrengen en hun bedrijfsmatige ervaringen ten dienste stellen van het ontwikkelen van actuele en aansprekende contexten bij het conceptuele examenprogramma.