<< Terug naar het overzicht.
20-06-2017
Leernetwerken formatief evalueren in the picture
SLO is met de VO-raad twee leernetwerken Formatief Evalueren gestart. Het doel van deze leernetwerken is het opzetten en uitvoeren van een plan van aanpak om formatieve evaluatie schoolbreed te implementeren. OCW heeft docenten van drie scholen uit de leernetwerken, SLO'er Gerdineke van Silfhout en Judith Gulikers van Universiteit Wageningen laten interviewen over formatief evalueren en de leernetwerken.

Docenten Charlotte, Mayke en Tim zijn op een bijeenkomst van de Leernetwerken Formatief Evalueren. Daarin komen docenten en schoolleiders uit het hele land op regelmatige basis bij elkaar om ervaringen en goede voorbeelden uit te wisselen. Hier op de vmbo-locatie van scholengroep Lek en Linge komen 80 docenten bij elkaar om van elkaar te leren. Het Leernetwerk is een initiatief van SLO en VO-Raad.

Implementeren is nog een uitdaging. Maar dat formatief evalueren wérkt, voor zowel leerling als docent, daar zijn de docenten het unaniem over eens. Gerdineke van Silfhout, werkzaam bij SLO zegt: "Als we het bij SLO over toetsing hebben, bedoelen we ‘toetsen in de volle breedte’. Dus niet alleen schriftelijk toetsen achter een tafeltje. Ook al die lesactiviteiten, waarmee je zicht krijgt op waar de leerling staat in zijn ontwikkeling, tellen mee. Met tussentijdse feedbackmomenten kijk je waar de leerling staat ten opzichte van zijn leerdoelen, en wat hij kan doen om deze doelen te bereiken. In een notendop is het: toetsen om te leren, meten om te groeien."

Links: