<< Terug naar het overzicht.
08-05-2017
De nieuwe beroepsgerichte programma's onderzocht
Hoe verloopt de invoering van de nieuwe beroepsgerichte programma's? Wat betekent deze vernieuwing voor docenten, leerlingen, schoolleiders en besturen? Vragen die we samen met u willen beantwoorden met de evaluatie van deze vernieuwing in het vmbo.
Maak kans op een boekenbon of steun een goed doel naar keuze!
De evaluatie start met een vragenlijst voor beroepsgerichte docenten die lesgeven in één van de vernieuwde examenprogr​amma's. Hiermee hopen we zicht te krijgen op wat goed gaat en waarvoor nog extra aandacht nodig is. Onder de deelnemers aan deze vragenlijst verloten we een boekenbon van 100 euro en vijftien boekenbonnen van 50 euro. U kunt er ook voor kiezen eenzelfde bedrag aan een goed doel naar keuze te schenken (met CBF-erkenning).

De activiteiten worden in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door SLO en een consortium van onderzoeksinstellingen, te weten: Ecbo, SEO Economisch Onderzoek, KPC Groep, ROA Maastricht en Bureau Turf. ​