<< Terug naar het overzicht.
09-02-2017
Verkenning onderwijsfactoren voorkomen dyslexie en dyscalculie
In het Algemeen Dagblad van 9 februari 2017 wordt door drie hoogleraren gesteld dat het feit dat steeds meer kinderen de diagnose dyslexie en dyscalculie krijgen het gevolg is van slecht onderwijs. SLO voerde in 2013 een verkenning uit.

SLO heeft in 2013 een verkenning uitgevoerd naar de onderwijsfactoren in het primair onderwijs die mogelijk van invloed zijn op het (schijnbaar) voorkomen van ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie en van ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie. De verkenning werd uitgevoerd naar aanleiding van een motie ingediend in de Tweede Kamer.

Download de verkenning: 
Dyslexie en dyscalculie: een kwestie van aanpakken. Verkenning naar aanleiding van motie 17.