<< Terug naar het overzicht.
27-06-2016
Doe (weer) mee aan de olympiades
Vorig schooljaar deden meer dan 65.000 leerlingen mee aan de voorrondes van de bètaolympiades. De winnaars van de olympiades zijn op 27 juni jl. gehuldigd op het ministerie van OCW. De winnaars van de nationale olympiades worden uitgezonden naar de internationale olympiades.

Op de website www.olympiadeschool.slo.nl worden binnenkort de data van de voorrondes van de olympiades in het nieuwe schooljaar gepubliceerd. Meedoen is kosteloos, zowel voor de school als de leerlingen. 

De voorrondes betroffen de olympiades voor aardrijkskunde, biologie, informatica, natuurkunde, scheikunde en wiskunde en de International Junior Science Olympiad (IJSO) en de European Union Science Olympiad (EUSO), inclusief de Biologie Olympiade Junior (BOJ), Natuurkunde Olympiade Junior (NOJ) en de Beverwedstrijd. De winnaars van de olympiades ontvingen uit handen van staatssecretaris Dekker een presentje en een door hem ondertekend certificaat.

De winnaars van de nationale olympiades worden uitgezonden naar de internationale olympiades die over de gehele wereld verspreid plaatsvinden en ieder jaar door andere landen georganiseerd worden. Aan deze internationale wedstrijden doen vrijwel alle landen mee met hun vier tot zes beste leerlingen en wordt gestreden om echte olympische medailles: brons, zilver en goud.

Uiterlijk 1 oktober a.s. ontvangen alle scholen weer het olympiadepakket met posters, leaflets en docentenbrochures. Op de websites van de afzonderlijke olympiades staat uiteraard ook alle informatie en kunt u zien hoe de Nederlandse winnaars internationaal gepresteerd hebben. Dus doe komend schooljaar (weer) mee aan de olympiades en geef uw leerlingen de kans zich te verbreden of verdiepen en om zich nationaal en wellicht ook internationaal te meten.

Zie ook: http://www.slo.nl/voortgezet/olympiades.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de algemeen coördinator: Emiel de Kleijn.