<< Terug naar het overzicht.
06-11-2015
Leerdoelenkaarten voor 11 vakken online! Overzicht van leerdoelen cruciaal 
SLO stimuleert het curriculumontwerpproces voor gepersonaliseerd onderwijs. In gepersonaliseerd onderwijs is het belangrijk zicht te hebben op de te behalen leerdoelen en het beheersingsniveau. Eén van de manieren om dat overzicht te krijgen, is gebruik te maken van de uitwerkingen van de kerndoelen en eindtermen zoals gepresenteerd op de website leerplaninbeeld.slo.nl.

Elf leerdoelenkaarten

De behoefte van scholen om inzicht te hebben in de leerdoelen en gedifferentieerde beheersingsniveaus voor de onderbouw van het vo heeft geresulteerd in Leerdoelenkaarten. Er zijn kaarten gemaakt voor de vakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, natuurkunde, scheikunde en biologie. Een leerdoelenkaart bevat concrete leerdoelen voor leerlingen per vak en bijbehorende beheersingsniveaus oplopend van vmbo bb naar vwo. Per vak hebben onze vakexperts in samenwerking met leraren een kaart opgeleverd met kennisdoelen en daarnaast vakvaardigheden en leergebiedvaardigheden. Iedere kaart is voorzien van een visualisatie. Op de kaarten is te zien hoe de 58 kerndoelen zijn uitgewerkt naar tussendoelen. De kaarten hebben geen wettelijke status en zijn bedoeld voor ontwerpers in de school: het is één van de ontwerpinstrumenten waarmee een curriculum voor gepersonaliseerd leren kan worden vormgegeven.

Vindbaarheid van de kaarten

Op de website Leerplan in beeld vindt u een overzicht van po tot eind vo. De leerdoelenkaarten vindt u achter de knop bij onderbouw vmbo of onderbouw havo/vwo. Na selectie van een vak, ziet u diverse tabbladen, waaronder een over de leerdoelenkaarten. Daar staat een link naar de pdf en visualisatie in PowerPoint. Voorbeelden: aardrijkskunde en Engels.

Onderzoek

De SLO-leerdoelenkaarten en visualisaties zijn werkversies. De komende maanden wordt de bruikbaarheid verbeterd.

Samenwerking

De leerdoelenkaarten zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Zo.leer.ik!-scholen en Kunskapsskolan Nederland. De Zo.leer.ik!-scholen laten zich inspireren door het concept van gepersonaliseerd onderwijs van het Zweedse Kunskapsskolan Education (KED). De concrete praktijkervaring binnen de vele KED scholen toont het belang om het curriculum en leermiddelen vanuit leerdoelen te ontwerpen.

Lees ook: www.kunskapsskolan.nl/index.php/even-bellen-met-lieke-en-luc-van-slo/