Nieuws
13 april 2018
Evaluatie versneld en/of verrijkt vwo
Wat zijn de overwegingen of belemmeringen voor scholen die zich (nog) niet aangemeld hebben voor deze regeling? Dit wil het Kohnstamm Instituut graag van u weten. In opdracht van het Ministerie van OCW evalueert dit instituut de pilot Versneld en/of verrijkt vwo.
12 april 2018
Vacature: Teamcoördinator HR (32 uur)
Onze professionals zijn ons kapitaal. Zij worden optimaal gefaciliteerd en ondersteund in hun werkzaamheden. HR vervult hierin een belangrijke rol en staat de komende periode onder andere voor de uitdaging het functie- en loongebouw te herijken en de evaluatiesystematiek te herdefiniëren. Heb je hier ervaring mee en inspirerende ideeën over? Dan ben jij de pro-actieve en resultaatgerichte teamcoördinator HR die wij nodig hebben.
10 april 2018
SLO jaaroverzicht 2017
SLO presenteert in het jaaroverzicht 2017 een selectie van activiteiten, producten en wetenswaardigheden.
9 april 2018
Minister Slob in gesprek over curriculumontwikkeling op school
Curriculumontwikkeling op school staat in de belangstelling. Hoe biedt een vo-school ruimte aan vernieuwing terwijl zij tegelijkertijd de samenhang in het onderwijsprogramma bewaakt? Op 9 april bezochten Minister Slob en de directie van SLO het Corderius College in Amersfoort om deze vraag te stellen aan docenten en de schoolleiding.
6 april 2018
Ontwikkelgroep meertaligheid van start
Op 4 april was het zover: acht enthousiaste deelnemers meldden zich voor het eerst voor de ontwikkelgroep meertaligheid. De intentie van deze groep is mooie en bruikbare materialen ontwikkelen.
27 maart 2018
De eerste tussenproducten van Curriculum.nu staan online
Van 14 tot 16 maart hebben de eerste ontwikkelsessies plaatsgevonden. De ontwikkelteams hebben hard gewerkt om hun conceptvisies op het leergebied op papier te zetten.
21 maart 2018
SLO Context 16, maart 2018 verschenen
De nieuwe SLO Context is verschenen. Dit magazine van SLO verschijnt in twee edities: voor het primair en voortgezet onderwijs.
13 maart 2018
Wat vindt u van de vernieuwde beroepsgerichte programma's?
SLO zoekt docenten (en vierdejaars leerlingen) die een vragenlijst in willen vullen, om daarmee te helpen de invoering van de beroepsgerichte programma's te evalueren. Of mogen we in het najaar van 2018 uw school bezoeken en u en uw leerlingen interviewen? Dan nemen wij wat mee voor bij de koffie.
13 maart 2018
Nieuwe historische contexten havo/vwo
Het vak geschiedenis krijgt in de bovenbouw van havo en vwo nieuwe historische contexten. Deze gelden vanaf examencohort 2019-2020. Het College voor Toetsing en Examens (CvTE) heeft dit besloten, op advies van de door het CvTE ingestelde syllabuscommissie.
9 maart 2018
Raad van Toezicht SLO versterkt met expertise funderend onderwijs
De Raad van Toezicht van SLO heeft besloten zich te versterken door de benoeming van een lid met praktijkervaring in het funderend onderwijs.