Nieuws
17 februari 2017
Onderwijspartijen roepen Tweede Kamer op voorstel curriculumherziening te bespreken
Onderwijspartijen werden daags voor het debat in de Tweede Kamer over de herzieningen van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs verrast door het annuleren ervan. In dit overleg zou het voorstel aan de orde zijn waarin leraren in teams bouwstenen gaan ontwikkelen voor een herzien curriculum. Het voorstel is een vervolg op Onderwijs2032. De onderwijspartijen roepen de Tweede Kamer op het voorstel zo spoedig mogelijk te bespreken.
16 februari 2017
Algemeen Overleg van de Tweede Kamer over vervolg Onderwijs2032 geen doorgang
Het voor vandaag (donderdag 16 februari) geplande Algemeen Overleg van de Tweede Kamer over het vervolg van Onderwijs2032 heeft geen doorgang gevonden. Enkele organisaties, zoals Leraren in Actie, de vakvereniging Levende Talen en Beter Onderwijs Nederland, hebben afgelopen week de politiek opgeroepen om het debat uit te stellen omdat volgens hen het draagvlak ontbrak.
13 februari 2017
Gezamenlijke aanpak herziening curriculum naar Tweede Kamer
Op vrijdag 10 februari hebben de Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO-Raad en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs gezamenlijk een voorstel gestuurd aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om tot een herziend curriculum te komen in het primair en voortgezet onderwijs.
9 februari 2017
Verkenning onderwijsfactoren voorkomen dyslexie en dyscalculie
In het Algemeen Dagblad van 9 februari 2017 wordt door drie hoogleraren gesteld dat het feit dat steeds meer kinderen de diagnose dyslexie en dyscalculie krijgen het gevolg is van slecht onderwijs. SLO voerde in 2013 een verkenning uit.
7 februari 2017
Conceptleerlijnen digitale geletterdheid
Voor computational thinking, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid zijn er conceptleerlijnen beschikbaar. De leerlijnen zijn ontwikkeld op basis van de voorbeeldmatige leerplankaders van digitale geletterdheid en zijn te gebruiken voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
7 februari 2017
SLO over burgerschap op school in BNR Nieuwsradio
De Inspectie van het Onderwijs pleit in het rapport Burgerschap op school voor verdere ontwikkeling van burgerschapsonderwijs. Vrijwel alle scholen geven de afgelopen tien jaar invulling aan de burgerschapsopdracht, maar dit blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn.
7 februari 2017
Kabinet wil burgerschapsopdracht scholen aanscherpen
Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) wil meer aandacht voor de democratische rechtsstaat en de basiswaarden, zoals gelijkwaardigheid en de vrijheid van meningsuiting.
27 januari 2017
Alternatieve uitwerking leerlijn literatuuronderwijs MVT
Leerplan in Beeld helpt onderwijsgevenden in primair en voortgezet onderwijs bij het checken en ontwerpen van hun eigen onderwijsprogramma. Voor de havo/vwo-bovenbouw vindt u er leerlijnen en exameneenheden, SE- en CE-onderdelen en een beschrijving van de samenhang tussen vakken. Voor literatuur is onlangs de Meervoudige Benadering MVT Literatuuronderwijs toegevoegd, met een toelichting en voorbeelduitwerkingen voor Engels havo en vwo. Uitwerkingen voor Duits, Frans én Spaans volgen dit voorjaar.
27 januari 2017
Verlichting eindexamen geschiedenis havo – per direct
Sinds twee jaar kent het geschiedenisonderwijs een nieuw centraal examen dat geldt voor alle leerlingen. Nu is het voor de leerlingen op het havo flink aangepast. Het programma met tien tijdvakken en drie zogenoemde 'historische contexten' werd als 'te veel' en 'te zwaar' ervaren. Een 'verlichtingscommissie' heeft een beredeneerd voorstel gedaan om de ervaren overladenheid van het program te verzachten.
27 januari 2017
Leerlingen gezocht voor Cambridge multi-level speaking test
Bent u docent Engels? Neem dan deel aan het project van SLO en Cambridge English Language Assessment! Voor een grootschalig onderzoeksproject naar het eindniveau gespreksvaardigheid in het vo zoeken we nog enkele scholen havo/vwo/gymnasium.