Nieuws
24 maart 2017
Prijswinnaars Hartenwensen bekend
Tijdens de NOT konden bezoekers van onze stand een 'hartenwens' achterlaten op het prikbord. Daarmee konden ze een dag gratis begeleiding van een leerplanontwikkelaar van SLO winnen. De jury heeft alle 'hartenwensen' gelezen en de winnaars bekend gemaakt.
16 maart 2017
Curriculumontwikkeling in de school
Nederlandse scholen hebben veel vrijheid bij het inrichten van het onderwijs. Dat is een groot goed maar er komt veel bij kijken. Wij maakten een korte animatie.
10 maart 2017
SLO draagt copyrights lesmodules over aan Vereniging NLT
9 maart jl. was een belangrijk moment voor het relatief jonge bètavak Natuur, Leven en Technologie. Directeur innovatie van SLO Sanne Tromp en voorzitter van de Vereniging NLT Pieter Hogenbirk ondertekenden een overeenkomst om de copyrights van zo'n 50 lesmodules over te dragen aan de Vereniging NLT. De komende tijd zullen de 158 scholen die lid zijn van de vereniging gezamenlijk voortbouwen op de ervaringen die SLO de afgelopen 10 jaar heeft opgedaan bij het ontwikkelen en verankeren van dit interdisciplinaire vak in het Nederlandse onderwijslandschap.
9 maart 2017
Werkconferentie: De toekomst van het curriculum: wat heeft de school nodig?
Terwijl de discussies over het curriculum op landelijk niveau doorgaan, worden leraren, schoolleiders en bestuurders zich steeds meer bewust van de mogelijkheden om het onderwijsaanbod van de school zo vorm te geven, dat het past bij de ambities en mogelijkheden van de leerlingen en de school. 
13 februari 2017
Gezamenlijke aanpak herziening curriculum naar Tweede Kamer
Op vrijdag 10 februari hebben de Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO-Raad en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs gezamenlijk een voorstel gestuurd aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om tot een herziend curriculum te komen in het primair en voortgezet onderwijs.
9 februari 2017
Verkenning onderwijsfactoren voorkomen dyslexie en dyscalculie
In het Algemeen Dagblad van 9 februari 2017 wordt door drie hoogleraren gesteld dat het feit dat steeds meer kinderen de diagnose dyslexie en dyscalculie krijgen het gevolg is van slecht onderwijs. SLO voerde in 2013 een verkenning uit.
7 februari 2017
Conceptleerlijnen digitale geletterdheid
Voor computational thinking, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid zijn er conceptleerlijnen beschikbaar. De leerlijnen zijn ontwikkeld op basis van de voorbeeldmatige leerplankaders van digitale geletterdheid en zijn te gebruiken voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
7 februari 2017
SLO over burgerschap op school in BNR Nieuwsradio
De Inspectie van het Onderwijs pleit in het rapport Burgerschap op school voor verdere ontwikkeling van burgerschapsonderwijs. Vrijwel alle scholen geven de afgelopen tien jaar invulling aan de burgerschapsopdracht, maar dit blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn.
7 februari 2017
Kabinet wil burgerschapsopdracht scholen aanscherpen
Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) wil meer aandacht voor de democratische rechtsstaat en de basiswaarden, zoals gelijkwaardigheid en de vrijheid van meningsuiting.
27 januari 2017
Alternatieve uitwerking leerlijn literatuuronderwijs MVT
Leerplan in Beeld helpt onderwijsgevenden in primair en voortgezet onderwijs bij het checken en ontwerpen van hun eigen onderwijsprogramma. Voor de havo/vwo-bovenbouw vindt u er leerlijnen en exameneenheden, SE- en CE-onderdelen en een beschrijving van de samenhang tussen vakken. Voor literatuur is onlangs de Meervoudige Benadering MVT Literatuuronderwijs toegevoegd, met een toelichting en voorbeelduitwerkingen voor Engels havo en vwo. Uitwerkingen voor Duits, Frans én Spaans volgen dit voorjaar.