Nieuws
13 oktober 2017
Hoe het onderwijs de digitale werkelijkheid moet en kan bijhouden
In het onderwijs van de toekomst mogen digitale vaardigheden niet ontbreken. Allard Strijker, leerplanontwikkelaar bij SLO, vindt het belangrijk dat we met elkaar bewust kijken naar de consequenties van de razendsnelle digitale ontwikkelingen die nu plaatsvinden. Het is de uitdaging voor het onderwijs om antwoorden te vinden op de vraag wat alle leerlingen in die context moeten leren.
13 oktober 2017
Aanvragen versneld vwo en verrijkt vwo per 1 oktober 2017
Tussen 1 oktober en 1 november 2017 kunt u weer 'versneld en verrijkt vwo' aanvragen, een van de maatregelen uit het door staatssecretaris Dekker in 2014 gelanceerde plan van aanpak Toptalenten 2014-2018.
3 oktober 2017
Curriculumspiegel: trendanalyse van het Nederlands curriculum
De Curriculumspiegel 2017 zoomt in op curriculaire ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen en houdt een spiegel voor aan iedereen die in Nederland werkt aan goed onderwijs: van leraren en schoolleiders tot beleidsmakers en bestuurders.
20 september 2017
Concretisering examenprogramma informatica havo/vwo: samen aan de slag
Op 20 september heeft de kick-off plaats van het project Concretisering examenprogramma informatica havo/vwo: samen aan de slag.
18 september 2017
Herziening van het landelijke schoolcurriculum in 2018
Begin 2018 start Curriculum.nu, een vanuit de schoolpraktijk gedreven proces om het landelijke curriculum in het primair en voortgezet onderwijs te herzien. Voor de eerste maal in Nederland worden de eindtermen en kerndoelen van diverse leergebieden door leraren en schoolleiders beschouwd en in samenhang met elkaar uitgewerkt als bouwstenen. 
14 september 2017
Scholen gezocht voor interviews over de beroepsgerichte vakken
SLO zoekt scholen die mee willen werken aan de monitoring van de invoering van de vernieuwde beroepsgerichte examenprogramma's. 
11 september 2017
Uw product in de Onderwijsinnovatie Etalage? Meld het aan…
De afgelopen jaren zijn talrijke nieuwe initiatieven ontwikkeld die innovatieve technologie in dienst stellen van het onderwijs. Deze innovaties bereiken helaas niet altijd de doelgroep waarvoor ze primair bedoeld zijn. PO-Raad, VO-raad, Kennisnet, GEU, VDOD, Van Dijk, Iddink en SLO onderkennen dit probleem, en hebben daarom de Onderwijsinnovatie Etalage gelanceerd. Op deze site kunt ook u uw product laten zien als dat innovatieve kwaliteiten heeft.
8 september 2017
Nieuw trainingsaanbod professionalisering schoolexaminering vmbo
Het schoolexamen neemt in het nieuwe vmbo een belangrijke plaats in en moet dan ook van goede kwaliteit zijn. Stichting Platforms VMBO (SPV) biedt docenten ondersteuning bij het vormgeven van kwalitatief goede schoolexamens, zowel voor de avo-vakken als voor het beroepsgerichte programma vmbo. Door de ontwikkeling van de schoolexamenbank vmbo én door een aantal praktische trainingen, zoals bijvoorbeeld de training van SLO: Optimaal inzetten van het schoolexamen.
31 juli 2017
Vier medailles voor Nederland op Internationale Biologie Olympiade
Het Nederlandse team heeft op de Internationale Biologie Olympiade een uitstekende prestatie verricht en daarmee vier medailles gewonnen. Niels Appelman en Marieke Smit deden voor de tweede keer mee en hebben beiden een zilveren medaille verdiend. Lieke ten Have en Corijn Rudrum wonnen een bronzen medaille.
28 juli 2017
Nieuwe publicatie: Een verbinding in het vso
Heeft u op uw vso-school leerlingen in het arbeidsmarktgerichte profiel waarvoor u de mogelijkheid voor opstroom naar uitstroomprofiel vervolgonderwijs wilt openhouden? Of heeft uw vso-school als gevolg van een te klein aantal leerlingen de wens om groepen samen te voegen en een meer gedifferentieerd aanbod te bieden?