Professionalisering
In het mbo wordt druk gewerkt aan het invoeren van competentiegericht onderwijs. Dit vraagt veel van de inhoudelijke en onderwijskundige kennis van docenten en opleidingsteams. Dit is de reden dat SLO verschillende producten en diensten heeft ontwikkeld voor het professionaliseren van het opleidingsteam en het verbeteren van de onderwijskwaliteit. De producten en diensten staan hieronder genoemd.