Dialoog

In dialoog met deelnemers

In dialoog over wat en hoe een deelnemer wil leren: hoe doe je dat zonder je docenten te overbelasten?

Maatwerk is een belangrijk uitgangspunt geworden bij het vormgeven van competentiegericht onderwijs. Het betekent dat een opleiding zoekt naar mogelijkheden om studieprogramma’s af te stemmen op de heterogeniteit van deelnemers en hun uiteenlopende kenmerken en behoeften. In de meest vergaande vorm betekent dit dat elke deelnemer een persoonlijk leerplan ontwikkelt op basis van wat voor hem van vitaal belang is om te leren, gezien vanuit persoonlijk en beroepsmatige behoefte en interesse.

Veel scholen proberen in hun onderwijs deze visie op leren te realiseren. In de praktijk blijkt dit niet altijd gemakkelijk en lopen scholen tegen twee dilemma's aan:

  • Hoe kun je als opleiding ervoor zorgen dat elke deelnemer een persoonlijk leerplan ontwikkelt dat aan de ene kant aansluit bij zijn persoonlijke wensen, behoeften en kwaliteiten en aan de andere kant de deelnemer de mogelijkheid geeft te voldoen aan de formele opleidingsdoelen en zijn diploma te halen?
  • Hoe kun je als opleiding dit proces om tot een persoonlijk leerplan te komen doen op een manier die organisatorisch haalbaar is?

In veel opleidingen vinden gesprekken over een persoonlijk leerplan één-op-één plaats, tussen docent en deelnemer. Dit legt een enorm tijdsbeslag op de docent. Het kan ook anders. Door in een groep van max. 10 deelnemers en een tot twee docenten de dialoog te voeren over wat en hoe een deelnemer wil leren maak je het voor docenten minder tijdsintensief. Maar bovenal geef je deelnemers de mogelijkheid om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Bij de SLO hebben we werkbladen ontwikkeld voor docenten met informatie en tips hoe je dit concreet kunt vormgeven.