OpleidingPlanner®

opleidingplanner.pngOpleidingPlanner® is een web-based tool waarmee u de slag kunt maken van de kerntaken en competenties uit de nieuwe kwalificatieprofielen naar competentiegerichte opleidingsprogramma's. En dat conform uw eigen visie: OpleidingPlanner is didactiek-neutraal.  

U hebt vrijheid bij uw ontwerpkeuzes. U bepaalt aan welke opdrachten (welke leerlijn, welk type opdracht, welk beheersingsniveau, welke leeromgeving, welke mate van begeleiding, enz.) uw deelnemers werken.

Aan het eind liggen er diverse typen producten, o.a.:

 • OER
 • Studiewijzer voor de deelnemer
 • Instructie- en begeleidingswijzer voor de docent/coach
 • Beheersinformatie voor de manager

Om zo dicht mogelijk bij de onderwijspraktijk te blijven en om de tool gebruikersvriendelijk te laten zijn, is aan verschillende Btg's en ROC's gevraagd een kritische blik te werpen op de tool. OpleidingPlanner weerspiegelt hun commentaar. 

De tool onderscheidt drie actieve rollen, te weten:

 • Administrator: beheert het systeem
 • Opleidingsmanager: bepaalt en voert visiebeslissingen in
 • Ontwikkelaar: ontwikkelt het onderwijsprogramma binnen de uitgezette kaders 

De inzet van OpleidingPlanner® is een ten dele commercieel traject van afzonderlijke ROC's met SLO. SLO begeleidt de ROC's bij het herontwerp. Ook verzorgt SLO op uw verzoek een train-de-trainer programma. 

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie neemt u contact op met Liesbeth Pennewaard, (t) 053-4840 840.

OpleidingPlanner®, heeft de volgende functionaliteiten:

 • ondersteunt een effectieve ontwikkeling van OER-en
 • helpt om van kerntaken en -competenties naar inhoudsblokken en opdrachten te komen
 • ondersteunt het opbouwen van opdrachtenreeksen
 • helpt deze opdrachten(-reeksen) te koppelen aan de door u gekozen visie
 • genereert beheersinformatie (bijv. de geplande studiebelasting)
 • vermijdt bij dat alles een papieren rompslomp
 • is te koppelen aan elektronische leeromgevingen en beheerssystemen