Kwalificatiestructuren

Ondersteuning bij implementatie 

Het implementeren van de nieuwe kwalificatiestructuren blijkt vaak lastig en complex. SLO wordt regelmatig ingeschakeld voor de ondersteuning in een dergelijk proces.
Het vertalen van kwalificatiestructuren naar de inrichting van het onderwijs binnen diverse opleidingen is één van onze de speerpunten. 

Daarnaast richt SLO zich nadrukkelijker op de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van kwaliteitszorgsystemen. Daarbij kunt u denken aan effectmeting van functionaliteit van instrumenten als OER, BPV-overeenkomst, het bieden van ondersteuning bij zelf georganiseerde audits, het ondersteunen bij verbeteracties en het geven van voorbeelden van 'good practices'.