Herontwerp

Wat bedoelt SLO met herontwerpen?

Bij herontwerpen denken we aan: 

  • Een andere opbouw van het programma, met een toenemend accent op (meer) geïntegreerde leerwerktaken en afnemende sturing
  • Het opnieuw doordenken van de bijdrage van theorie en vaardigheidstraining aan de ontwikkeling van met name de beroepscompetenties. Wanneer en hoe plan je welke theorie en training?
  • Het aantrekkelijker maken van concrete leerinhouden/-middelen: meer multimediaal, interactiever, en met een groter beroep op actief en zelfstandig leergedrag
  • Inspelen op de vraag om flexibele trajecten op maat in te kunnen richten 

Waar legt SLO accenten?

SLO legt de volgende accenten: 

  • We verzorgen workshops over de aanpak van het ontwerpen van een programma:
  • 'Hoe kom je tot een leerplanschema?', 'Hoe vertaal je kerntaken en -opgaven in inhoudsblokken en opdrachten?', 'Hoe bouw je opdrachtenreeksen?', 'Hoe plaats je die opdrachten(-reeksen) op leerlijnen?' 'Hoe pak je toetsing en beoordeling aan?’.
  • We ondersteunen enkele concrete herontwerptrajecten: voor bedrijfstakgroepen en voor ROC's, op het niveau van complete

Hoe pakt SLO projecten aan op het gebied van herontwerpen?

We spelen in op de behoefte aan voorbeelden die uitgroeien tot nieuwe realiteiten: andere opleidingsstructuren met (ten dele) andere inhouden en didactische insteken. Bij voorkeur werkt SLO samen met het veld opleidingsraamwerken uit en vult die raamwerken met voorbeelden die tot de verbeelding spreken.
Soms starten we met een project dat door een bedrijfstakgroep (aan-)gedragen wordt. In een volgende fase melden zich dan ROC's aan die als pilot-scholen 'good practices' handen en voeten geven. Vaak spelen we rechtstreeks in op vragen van afzonderlijke ROC’s. Daarbij zetten we -indien gewenst- de web-based tool OpleidingPlanner in. Dit ontwerpinstrument is voortgekomen uit projecten van de BTG PMLF en de BTG KSV.
We houden ons bezig met expertise verbreding. Steeds houden we in het achterhoofd: hoe kunnen anderen profijt hebben van de uitgekristalliseerde ontwerpervaringen?